HVIDE SANDE HAVN – SERVICE

Servicevirksomhederne i Hvide Sande kan hjælpe med en lang række af de behov, som aktører inden for godstransport måtte have. Virksomhederne i byen kan bl.a. hjælpe med vognmandskørsel, kraner, 24/7 agentur, stevedoring, slæbebåd, trucks, gummigeder, øvrige maskiner og vejninger. Coasterne kan serviceres i forhold til alle de behov, de måtte have, når de ligger i havn – bl.a. proviantering, fuel, forplejning, alle former for maritimt håndværk, ting til skibet, o.s.v.

For at aktører inden for godstransport kan løse deres opgaver så let som muligt i Hvide Sande, er mere end 40 af byens virksomheder gået sammen om at stifte Hvide Sande Service Group (HSSG). Dette giver nye aktører en enkelt kontakt at gå til med alle henvendelser. I er velkomne til at kontakte Bent Haumann (info@hssg.dk / Tlf. 2020 7977) uanset hvor i værdikæden I befinder jer. Så hjælper han jer hurtigt videre og sørger for, at I bliver sat i kontakt med de rigtige samarbejdspartnere i byen.

Firma Adresse Telefon Kategori
Nordhavnskaj 99 7230 1022 Agentur, Stevedoring, Kraner & slæbebåd
Hvide Sande Apoteksudsalg Parallelvej 60 9731 3222 Apotek
Stormgade 10 9731 1500 Banker
Bredgade 4 9731 1322 Banker
Fabriksvej 21   Fuel, bunker, brændstof, etc.
Nordhavnskaj 2 9731 1860 9731 2545 El installationer
Rødspættevej 3 9690 8820 Fiskeauktion
Erhvervssamvirke Vest Nørregade 2 B 96 593 593 Foreninger & Fonde
Fiskeeksportør Otte Pedersens Fond Tværvej 4 9731 1355 Foreninger & Fonde
Fonden Hvide Sande Erhvervsudvikling Nørregade 2 B 4089 1166 Foreninger & Fonde
Metheasvej 1 9731 3785 Foreninger & Fonde
Havnegade 7 9731 1935 Foreninger & Fonde
Nørregade 50 Toldbodgade 20 9731 1114 Madpakker, aftensmad & morgenmad
Fyrvej 10 9731 1032 Madpakker, aftensmad & morgenmad
Nordsø Fisk Hvide Sande Metheasvej 10 2858 7505 Madpakker, aftensmad & morgenmad
Gammel Havn 70 9731 1877 Maskin, Hydraulik & motorværksted, mm
Otto Pedersvej 5 9731 1442 Maskin, Hydraulik & motorværksted, mm
Fabriksvej 14 9731 1045 Maskin, Hydraulik & motorværksted, mm
Nordhavnskaj 9-11 9731 1822 Maskin, Hydraulik & motorværksted, mm
Parallelvej 78 9731 1659 Møbler & Tæpper til skibe & erhverv
Nørregade 2 96 593 593 Overnatning & Hotel
Bredgade 5 9731 1033 Overnatning & Hotel
Stormgade 2 9675 7100 Proviantering & forplejning
Beddingsvej 2 9731 2511 Reparation & nybygninger af skibe
Nordhavnskaj 12 9731 3322 Reparation & nybygninger af skibe
Troldbjergvej 14 9731 2028 Skibselektronik & Radio
Hvide Sande Gensidige Skibsforsikring Stormgade 8 9731 1012 Skibsforsikring
Parallelvej 324 9731 1314 Tømrer
Numitvej 27 6161 1511 Vodbinderi & skibs leverandør
Nordhavnskaj 21 9731 1042 Vodbinderi & skibs leverandør
Troldbjergvej 6 9731 1107 Vodbinderi & skibs leverandør
Bakkevej 1 9731 2300 Vognmænd & Entreprenører
Parallelvej 326 9731 1383 Vognmænd & Entreprenører
Numitvej 16 9731 1066 Vognmænd & Entreprenører
Hvide Sande Isværk Auktionsgade 1 9731 1067 Isværk
Storm Marine Houvig Klitvej 14, Ringkøbing 28 921 966 Erhversdykning, Inspektion
Davai A/S Nordhavnkaj1 21 407 955 Mandskabs service
Klittens VVS Parallelvej 344 20 442 091 VVS