HVIDE SANDE HAVN – TERRORSIKRING – ISPS

Hvide Sande Havn lever op til den Internationale Maritime Organisations (IMO) krav om sikring af havnefaciliteter, kaldet ISPS (jf. SOLAS kap. XI-2, ISPS-kodens del A og B og bekendtgørelse nr. 414 af den 8. maj 2012 om sikring af havnefaciliteter).

Vesthavn er faste ISPS område. Derudover kan 4 områder etableres som ISPS områder efter behov.

 

Derfor er adgangen til Vesthavnen og Kaj 11 kontrolleret ved hjælp af hegn, kameraovervågning og bomsystem. Kun personer med tilladelse må opholde sig på de sikrede faciliteter inden for hegnene på vesthavnen, kaj 11 og de øvrige områder, når de er ISPS område. Personer med gyldig adgang betjener selv via scanner eller tastatur.

Øvrige gæster, leverandører m.v. til anløbende skibe og til virksomheder på havnen kan få adgang ved at henvende sig til havnevagten i Blåtårn.

Havnevagten tlf. +45 97 31 16 33 (døgnbetjening)
Yderligere oplysninger hos PSO Henning Yde, tlf. 97311633

Port facility nr.
Industrikaj, Kaj 98 0001
Vesthavn, Kaj 110 – 111 0002
Kaj 40 – 41 0003
Kaj 80 – 81 0004
Kaj 11 0005

KRAV TIL ANLØBENDE SKIBE

Skibe, der anløber Hvide Sande Havn skal registrere følgende oplysninger i SafeSeaNet (SSN) :

  • De 10 seneste anløbshavne
  • Kopi af skibets “International Ship Security Certificate” (kun ved skibets første anløb)
  • Skibets “Skibshistorisk fortløbende oversigt” (CSR)
  • Besætningsliste med liste over besætningsskift
  • Liste over virksomheder, der skal levere varer eller tjenesteydelser under skibets ophold
  • Eventuel passagerliste

 

 

SIKRINGSERKLÆRING

Sikringserklæring (Declaration of Security/DoS) udstedes kun under følgende forudsætninger:

  • Skibet opererer i et højere sikringsniveau end Hvide Sande Havn
  • Der har været en sikkerhedstrussel eller hændelse
  • Skibet har været i en havn/facilitet, som ikke er blevet pålagt at have og gennemføre en godkendt sikringsplan

Skibe, som har udstedt en Sikringserklæring skal kontakte havnens PSO Henning Yde på portcontrol@hvshavn.dk eller tlf. 9731 1633