HVIDE SANDE HAVN - INFRASTRUKTUR

VEJEN TIL HVIDE SANDE -STØRRE OG LÆNGERE TRANSPORTER

Samtidig med havneudvidelsen, der stod færdig i 2013, blev der gennemført en udbygning/modificering af vejen fra Lem/Ringkøbing til Hvide Sande. Dermed er det nu muligt at foretage større og længere transporter til Hvide Sande end tidligere. Eksempelvis kan der efter udbygningen transporteres møllevinger på op til 80 meters længde mellem Lem og Hvide Sande. Strækningen er samtidig forberedt til modulvogntogstransport.

Forbedringen af vejadgangen til og fra Midt- og Vestjylland og Hvide Sande Havn er således allerede nu en realitet. Det bemærkes, at strækningen af rute 15 fra den vestlige del af Herning til Hvide Sande er helt uden højde- og sidebegrænsninger.

Hvide Sande Havn og Hvide Sande service Group arbejder sammen med Ringkøbing-Skjern Kommune intenst på at få opgraderet den strækning af rute 15, der løber mellem Ringkøbing og Hvide Sande til statsvej og på at få hele den samlede strækning af vejen fra motorvejsnettet ved Herning til Hvide Sande udbygget efter 2+1-princippet.

SØVEJEN MOD VEST OG LANDEVEJEN MOD ØST – TO SIDER AF SAMME SAG

Når der tales om transport af gods og varer, vil der i reglen være tale om sammenhængende transportløsninger – altså ofte en kombination af søtransport og landevejstransport. Derfor skal der også fremadrettet være fokus på vejforbindelsen til Hvide Sande havn.

Hvide Sande Havn, Hvide Sande Service Group og Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker vejstrækningen fra Ringkøbing til Hvide Sande opgraderet til statsvej og udbygget efter 2+1-princippet - herunder tilpasset modulvogntogstransport. En sådan løsning vil få stor, bred betydning for hele Vestjyllands forbindelse til motorvejsnettet og dermed omverdenen. Det vil være en ny og velplaceret vest-øst akse - ikke kun til Østjylland og videre østpå, men også - og ikke mindst - til vores største samhandelspartner og turistmarked mod syd - Tyskland!

Ønskerne er påpeget og rejst politisk både direkte til transportministeren og gennem henvendelser via Ringkøbing-Skjern Kommune og Danske Havne - herunder i forbindelse med de fortsatte udmøntninger af infrastrukturpuljen.