HVIDE SANDE HAVN – OGSÅ TIL GODSTRANSPORT

Hvide Sande Havn er et centralt knudepunkt for godstransport, der via Nordsøen fragtes til og fra Midt- og Vestjylland.

Vesthavnen i Hvide Sande er bygget til gods,- og offshoreaktiviteter. Vesthavnen tilbyder blandt andet 7 meters vanddybde, ISPS faciliteter, en bæreevne på 10 tons/m2 og kajnære storage-arealer.

Rute 15 fra motorvejsnettet vest for Herning og frem til Hvide Sande er uden højde- og sidebegrænsninger, og der er således direkte forbindelse til det overordnede vejnet.

Information om havnen, kajer og arealer kan findes på siden Kort og dokumenter.

Havnens virksomheder tilbyder effektive løsninger til losning/lastning af såvel bulkvarer som projektgods ved fragtskibsanløb. Nøgleord for havnens virksomheder er fleksibilitet og god service.

Se mere på HSSG.dk..