Hvide Sande Havn kombinerer erhverv og turisme

Hvide Sande Havn kombinerer erhverv og turisme

Med sin specielle beliggenhed ud til både Vesterhavet og Ringkøbing Fjord har Hvide Sande Havn formået både at blive
en attraktiv erhvervspartner med fokus på fiskeri og offshore samt være en attraktiv turistdestination midt i klitterne.

Oprindeligt var Hvide Sande mest en fiskerihavn. Men via en stor havneudvidelse i 2011-13 har havnen udviklet sig markant. Den naturlige tanke med udvidelsen var, at hvis man kunne forbedre besejlingen, så kunne man måske få nye forretningsområder i spil inden
for trafik og transportaktivitet.

Læs artiklen fra Søfart her