KYSTNÆRE HAVMØLLER – TURISTMÆSSIG VÆRDI – VÆRDITAB

Læserbrev fra Hvide Sande Service Group

Hvide Sande Service Group (HSSG) har arbejdet for, at vi som område og som samfund udnytter det potentiale der ligger i, at opsætte kystnære havmøller, hvor vindressourcen er allermest optimal. Målet for HSSG er at bidrage til at skabe arbejdspladser og udvikling i området – og på en bred front!

Nu er beslutningerne truffet, de kystnære havmøller er på vej og vil efter planen være i drift ved udgangen af 2020. Den beskæftigelsesmæssige effekt i forhold til etableringen af de kystnære havmøller er undervejs i forløbet opgjort af Finansministeriet til at andrage 6.000 arbejdspladser. Den turistmæssige effekt – herunder den beskæftigelsesmæssige – er ikke belyst tilsvarende!

Det har til gengæld ikke skortet på indlæg herom. Specielt de negative forventninger i forhold til turismen er igen og igen fremført med udokumenterede påstande om omsætningsfald på 20 % og tilsvarende stor negativ beskæftigelsesmæssig effekt. Udsagn som naturligvis ikke får større sandhedsværdi, blot ved at blive gentaget! HSSG har i debatten gentagne gange efterlyst objektiv information og facts, men det kan konstateres, at dette – i forhold til turismeeffekten – fortsat er fraværende. Netop fraværet af facts og objektivitet har helt for nylig været omtalt i medierne, som årsag til, at sager fordrejes, og at der dermed dannes grundlag for fejlagtige slutninger! I HSSG-regi har vi derfor forsøgt at danne os et bedre overblik:

Vore tyske gæster
Det tyske Institut NIT (Institut for turismeforskning i Nordeuropa) i Kiel har i 2014 gennemført en undersøgelse blandt turister om effekter af vedvarende energi på turismen i Slesvig-Holsten. Mere specifikt, hvorvidt ændringen i landskabet påvirker turisternes landskabsoplevelse så negativt, at de vil fravælge stedet som feriedestination.

Instituttet har gennemført forskellige turismerelaterede undersøgelser, bl.a. den årlige “Reiseanalyse”, den største samfundsvidenskabelig undersøgelse af ferierejseadfærd i Tyskland, i mere end 20 år.

Undersøgelsen blev gennemført for en sammenslutning af virksomheder fra energi- og turistsektoren, samt Handelskammer Flensburg og Turismeforbund Slesvig-Holsten.

Undersøgelsens resultater er også relevant for Vestjylland, fordi regionen tiltrækker den samme målgruppe. Landskabet og havet er i begge tilfælde turisternes vigtigste grund for at besøge destinationen.

Undersøgelsen viser, at turister opfatter vedvarende energibygninger (vindmøller) mere bevidst end andre bygninger som industrianlæg, højhuse mm. 65% af feriegæsterne har lagt mærke til vindmøller i løbet af deres ferie i Slesvig-Holsten. Men kun ganske få turister har udtalt sig om, at de ikke vil besøge Slesvig-Holsten igen på grund af disse.

Bygninger som højhuse, industrielle faciliteter i havneområder mv., bliver ofte set som mere forstyrrende faktorer (93%) end vedvarende energibygninger, som vindmøller (7%). Ikke mere end 2-3% siger, at et “forstyrret landskabsbillede” (energianlæg, monokulturer, mm) er grunden til at fravælge Slesvig-Holsten som feriemål. Dette ligger langt under andre grunde som f.eks. ønsket om at rejse til andre destinationer (12%), vejret (11%) eller pris-ydelses-forhold (6%).

Om turister opfatter vindmøller positivt eller negativt er meget afhængig af, hvordan emnet bliver behandlet i områdets turisme-strategi. NIT har gennemført flere interviews med fokusgruppen og mange af deltagerne er kommet frem til en accept af vedvarende energi og dens bygninger. Nogle citater fra turisterne:

“Når jeg kigger ud af vinduet om morgenen, vil jeg hellere se hundrede vindmøller end et brunkulskraftværk!”

“Vinden blæser jo her ved vestkysten, hvor ellers skal de stå?”

“En vindmølle fortæller altid: Det er her ren elektricitet produceres, uden emissioner, uden at forurene miljøet.”

Derfor synes det vigtigt for turistbranchen, at kommunikere med gæsterne om, at vi også er et vedvarende energi- og ferieområde – med den tilhørende forandring af landskabet, og herunder måske også etablere vedvarende energi som et tema i markedsføringen af området.

 Se den tyske undersøgelse her

Turistmæssig værdi af kystnære havmøller i Vesterhav Syd
Oplysninger, referencer og erfaringer fra danske havmølleprojekter beskriver konkrete projekter, og kan naturligvis ikke uden forbehold overføres til Vesterhav Syd-projektet, men de underbygger på ingen måde de negative forventninger til turismeudviklingen, som har været fremført. Tværtimod!

Hvide Sande har stor viden, erfaring og rutine med maritime events og aktiviteter. Set up’et er så at sige på plads. Der er flere oplagte placeringsmuligheder for udstillings-, formidlings- og læringsfaciliteter, såvel som flere fartøjer, der tilbyder turistsejlads, uden videre kan udnytte de nye forretningsmuligheder med møllecruises af forskellig karakter, og rettet mod forskellige grupper.

HSSG deltager rigtig gerne i en konstruktiv og fremadrettet dialog om Vesterhav Syd med henblik på at sikre de turistmæssige interesser og udnytte de turistmæssige potentialer herved bedst muligt – på såvel kort som langt sigt! 

Nedenstående eksempler er naturligvis ikke fuldt sammenlignelige, men bidrager alligevel til at nuancere debatten både om turistmæssig værdi, og spørgsmålet om værditab:

 

Middelgrunden
20 stk. 2 MW-møller. 102 meter høje – 2 km. fra Amager, 3,5 km. fra Langelinje. Etableret i 2000.

Stor attraktionsværdi. Fra projektets hjemmeside: Projektet ”er blevet verdensberømt og møllerne fotograferet i alle slags vejrlig af besøgende fra hele verden. Historien er blevet fortalt igen og igen – for mange udlændinge vil gerne forstå, hvordan det kan lade sig gøre, at danskerne af egen lomme investerer i vindkraft”. Ingen oplysninger om negative påvirkninger af ejendomsværdier ved byudvikling – herunder nybyggeri – på Amager eller i København N. Ingen oplysninger om negative virkninger på Københavns attraktionsværdi – herunder turistmæssigt.

 

Horns Rev 1
80 stk. 2 MW-møller. 110 meter høje – 14 km. fra kysten. Etableret i 2002.

Meget stor modstand fra turistbranchen og sommerhusejere i planlægningsfasen.

Nu: Ingen negativ effekt – der lægges ikke mærke til det. Heller ikke ved interviews af strandgæster.

Siden etablering: Ferieboliger i Blåvand er steget mere i salgsværdi end andre steder. Udlejning er fordoblet. Grøn image er styrket. 60.000 besøgende årligt i udstillingscenter ved Blåvandhuk Fyr – og fortsat stor interesse. Planlægges opdateret og udbygget.

Møllecruise fra Esbjerg. Operatør DFDS. Nu indstillet efter at færgesejladsen Esbjerg-Harwich er indstillet. Før: 10 – 12 afgange i en 6 – 7-årig periode. Ca. 300 passagerer pr. afgang (4.000 passagerer i alt). Stor interesse. Ture typisk udsolgt efter 3 dage.

 

Nysted (Rødsand 1) og Rødsand 2
72 stk. 2,3 MW-møller. 110 meter høje – 9,5 km. fra kysten. Etableret i 2003.

90 stk. 2,3 MW-møller. 120 meter høje – 3,5 km. fra kysten. Etableret i 2010.

Fra VVM. Rødsand 2. ”Syd-Lollands kystområde anvendes i udstrakt grad til sommerhusområde og campingpladser med flere større ferieområder.” Afsnit 8.13. Rekreative forhold, Vedvarende effekter. Havmølleparkerne er blevet lokal turistattraktion – herunder for erhvervsturisme. Udstillingscenter, som også turister benytter sig af. Stor interesse for bådture, der arrangeres fra Nysted. Salget af sommerhuse går godt. Ikke oplevet negative påvirkninger af salget efter etableringen af Nysted Havmøllepark.

Casestudie udarbejdet af COWI/Københavns Universitet: Undersøgelsen kan ikke påvise en sammenhæng mellem ejendomsværdien på helårsboliger og sommerhuse og effekten af havmølleparker. Undersøgelsens resultater kan ikke uden forbehold oversættes til de kystnære havmølleparker men er trods alt interessant.

 

Anholt Havmøllepark
111 stk. 3,6 MW-møller. 140 meter høje > 15 km. fra kysten. Etableret 2012-2013.

Udstillingscenter DjursWindGlobe. 30.000 gæster fra 2012 – 2014. Lukkede arrangementer. Møllecruise til Anholt Havmøllepark har været særdeles populært. 13.000 har deltaget frem til udgangen af april 2014. (Uddrag fra ”Djursland skaber vækst gennem oplevelser” fra sommeren 2014.)

 

Hvide Sande
3 stk. 3 MW-møller. 140 høje. På forstranden. Etableret 2011.

Turistbranchen omtaler stor positiv interesse. Stor opmærksomhed omkring konceptet. P-plads etableret. Infotavle opsat. Ingen målinger på besøgstal. Møllerne har fået ikonagtig karakter, og indgår i områdets brand.

Turismen i området er i fortsat vækst. Flere interessenter står parate, og ønsker at udvikle byferie-produkter i Hvide Sande området inden for en afstand på under 2 km. fra Hvide Sande-møllerne – op mod 150 nye ferieboliger er på vej.

 

Steen Davidsen

Hvide Sande Service Group, fmd.