SIDEN DEN STORE HAVNEUDVIDELSE, DER BLEV GENNEMFØRT I PERIODEN 2011 – 2013, ER DET GÅET RIGTIG STÆRKT MED UDVIKLINGEN AF SÅVEL DE ”GAMLE” FORRETNINGSOMRÅDER INDEN FOR FISKERI OG TURISME SOM INDEN FOR DE NYE OMRÅDER: TRANSPORT/TRAFIK OG OFFSHORE-VIND.

Fiskeri

Hvide Sande Havn har til stadighed fokus på at forbedre havnens faciliteter, og udnytte de forbedrede besejlingsforhold optimalt. Den nye redskabsterminal, større vanddybde i Sydhavnen samt Ny Kaj 11, der er under udførelse, er eksempler på denne indsats.
Den nye redskabsterminal er opført på adressen Fabriksvej 6 i Nordhavnsområdet. Der er opført i alt 8.100 m2 bebyggelse fordelt på 47 lejemål. Indvielsen fandt sted den 19. juni 2015, og de nye lejere er i fuld gang med at flytte ind. Alt er pt. udlejet. Redskabsterminalen blev opført med støtte fra EU og den danske stat.

Redskabsterminaler

I løbet af 2015 er en del af Sydhavnen blevet uddybet, så der nu er mere en 5 meter dybde ind til en del af Auktionskajen, såvel som forarbejdet til uddybningen til 7 meter ved den nye Kaj 11 er gennemført. Anlægsarbejdet med anlæggelse af ca. 1710 m2 pælebro ved eksisterende Århuskaj (Kaj 11), samt vejtilslutningen i form af en 210 m forlængelse af Vestergade frem til den nye kaj, er påbegyndt i starten af november 2015. Hele anlægsarbejdet ventes afsluttet, så den nye kaj kan tages i brug medio 2016. Også dette anlæg udføres med støtte fra EU og den danske stat.

Transport-/trafikhavn – Offshore vind

I 2014 nåede vi en samlet gods- og vareomsætning foruden fisketransporter på 100.000 ton. Det er en vækst på 85 – 90.000 ton i forhold til tidligere. Omsætningen var inden for korn og foderstoffer, vejbyggematerialer samt fiskeensilage og frostprodukter.Desuden har vi haft et stigende antal anløb inden for offshore-vind. Allerede i starten af 2015 førte aktiviteterne til kapacitetsproblemer på den nye Vesthavn. På baggrund heraf, har vi i løbet af efteråret gennemført den første udvidelse af Vesthavnskajen. Kajen og bassinet med 7 meter vanddybde er forlænget fra 150 meter til nu i alt 210 meter. Vi vil nu fremover i mange tilfælde være i stand til at have to fartøjer (coastere, jack-up fartøjer mv.) liggende i forlængelse, og har dermed i realiteten fordoblet kapaciteten ved kajen!

Turisme

I forlængelse af opførelsen af den nye redskabsterminal på Nordhavnen, blev lejere og ejere af de gamle redskabshuse på Langsand opsagt til fraflytning senest 1. april 2016. Dermed er vejen banet for det næste store turismeudviklingsprojekt på Havnens område. Der har været afholdt en idékonkurrence, der mundede ud i projektet ”Langsand langs vand”. Skitserne kan ses på Havnens hjemmeside. Der bliver tale om et attraktivt ferieboligområde, hvor stedets beliggenhed tæt på Ringkøbing Fjord, Tyskerhavnen og Afvandingsslusen udnyttes optimalt. Beliggenheden og projektets idé tilfører området en række unikke kvaliteter med maritim kanalmiljø og central placering i forhold til Hvide Sande by og Havn – herunder faciliteter og oplevelsesmuligheder. Der forventes at blive mulighed for opførelse af 90 – 100 ferieboliger, der vil blive solgt til private, som ”sommerhuse i byzone”. Parallelt med videreudviklingen af projektet, er der nu rettet henvendelse til Ringkøbing-Skjern kommune for tilvejebringelse af det nødvendige plangrundlag (lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg).