Hvide Sande havn udgør en væsentlig del af områdets samlede turistmæssige værdi. Det er derfor naturligt, at arealer, der ikke længere er anvendelige til fiskeri- og havnerelaterede formål, udnyttes turistmæssigt. Turismen har dermed også udviklet sig til at udgøre en væsentlig del af Hvide Sande Havns forretningsområde. En netop udarbejdet potentialeplan, peger på en lang række udviklingsmuligheder for turisterhvervet i Hvide Sande og dermed Hvide Sande Havn.

Projekt Langsand
Et af potentialerne har været at udnytte et havneareal på Langsand, der hidtil har været anvendt til opbevaring af fiskeredskaber. En ny redskabsterminal er under opførelse på arealer ved Nordhavnen, og det nuværende ca. 3 ha. store areal på Langsand bliver dermed frigjort. Derfor har Hvide Sande Havn indhentet idéer og inspiration, der kan danne grundlag for et turismeudviklingsprojekt for området.

Indledningsvis har tankerne været drøftet med de af havnens lejere, der grænser op til projektområdet. Derefter har 3 arkitektfirmaer været inviteret til at deltage i idéfasen, og har hver udarbejdet et forslag til udnyttelse af området. Bestyrelsen har været præsenteret for de 3 forslag. En enig bestyrelse vedtog at arbejde videre med BAYARCH Ringkøbing som arkitektrådgiver. Bestyrelsen fandt, at det var forslaget fra BAYARCH, der designmæssigt og funktionelt nåede længst med hensyn til at indfri de ønsker og forventninger, der havde været formuleret i Havnens oplæg til arkitekterne. Forslaget omfatter op til 90 – 100 ferieboliger af varierende størrelse.

Det har været en spændende idéfase, og vi fik 3 rigtig gode forslag med hver deres tilgang til opgaven siger havnedirektør Steen Davidsen, Hvide Sande Havn.

Forslaget fra BAYARCH skal nu drøftes med turistbranchen med henblik på den videre proces med disponering og indretning af de enkelte boliger, samt fastlæggelse af hele konceptet for realisering af projektet.

– Med vores placering er turismen en naturlig del af vores forretningsområde, og vi er glade for, at kunne understøtte udviklingen, også inden for dette felt, siger bestyrelsesformand Iver Enevoldsen.

God gang inden for alle forretningsområder
Hvide Sande Havn glæder sig i øvrigt over god aktivitet på de øvrige forretningsområder. Havnen har i 2014 oplevet vækst inden for både fiskeri, transport og offshore vind-aktiviteter.