Hvide Sande Havn har skabt 200 nye arbejdspladser

Den store udvidelse af Hvide Sande Havn har medført, at der siden 2010 er blevet skabt over 200 nye lokale arbejdspladser.

666 arbejdspladser i Ringkøbing-Skjern Kommune har en direkte relation til virksomhederne på Hvide Sande havn.

Det konkluderer en omfattende oplandsanalyse, som Syddansk Universitet (SDU) og Center for Regional- og Turismeforskning (CRT) har udarbejdet for Hvide Sande Havn i samarbejde med Danske Havne.

Dermed er antallet af arbejdspladser relateret til Hvide Sande havn steget med over 200 siden 2010, da man senest fik udarbejdet en oplandsanalyse. Dengang konkluderede analysen, at 464 arbejdspladser i kommunen havde en direkte relation til havnen.

”De mange nye arbejdspladser skyldes den udvikling, vi satte i gang med havneudvidelsen, som blev gennemført fra 2011 til 2013, og at vi og virksomhederne på havnen har haft et skarpt fokus på at udvide vore forretningsområder fra kun at være fiskeri til også at være transport, trafik og offshore-vind,” siger Steen Davidsen, direktør i Hvide Sande Havn.

Samtidig har havneudvidelsen medført, at man har formået at tiltrække større fiskefartøjer til havnen, hvilket har betydet, at aktiviteterne inden for fiskerierhvervet ligeledes er vokset markant.

Havnedirektøren vurderer, at antallet af havnerelaterede arbejdspladser i virkeligheden er endnu højere, end det konkluderes i analysen. Det skyldes, at analysen ikke tager højde for de arbejdspladser, havnen er med til at skabe inden for turisterhvervet.

”Der har været en jævn vækst i turismen de senere år, og vi ved, at branchen tillægger det stor betydning, at vi har en levende og aktiv havn. Derfor er det også naturligt at ræsonnere, at når vi har fået flere og mere forskelligartede aktiviteter, som giver anledning til nye oplevelser på havnen, så har det også haft en turistmæssig effekt,” siger han.

Steen Davidsen mener, at rapporten understreger nødvendigheden af at få forbedret infrastrukturen med en 2+1-vej på strækningen mellem Hvide Sande og Herning.

”Det er utrolig vigtigt, at vi får udviklet infrastrukturen ind i landet, så det ikke bliver en væksthæmmer for os. Allerede i dag er det en udfordring for os i turistsæsonen, og med den udvikling, som både havnen og turismen er inde i, vil presset helt sikkert vokse i de kommende år,” siger han.

Den store havneudvidelse kostede i sin tid cirka 150 millioner kroner, og siden har Hvide Sande Havn investeret yderligere 40-50 millioner kroner, som først og fremmest er blevet brugt på at forbedre besejlingsforholdene.

Analysen fra SDU og CRT konkluderer, at aktiviteterne på havnen hvert år skaber en værditilvækst i Ringkøbing-Skjern Kommune på 367 millioner kroner, og at kommunen har årlige skatteindtægter med relation til havnen for 54 millioner kroner.

”Nu handler det om at fortsætte den positive udvikling inden for vores forskellige forretningsområder. Vi ønsker at udvikle os med henblik på at fortsætte væksten,” siger Steen Davidsen.

Se indslag fra TV Midt og Vest her

For yderligere information

Steen Davidsen, direktør i Hvide Sande Havn: 23 67 58 64