Pr. 1. januar 2014 har Hvide Sande Havn fået ny bestyrelse. Bestyrelsen er udpeget af Ringkøbing-Skjern Kommune. Iver Enevoldsen, Poul Hjulmand, Vagn Iversen og Holger Lodberg er genvalgt. Nye i bestyrelsen er direktør Anders Vedel og byrådsmedlem Jens Erik Damgaard. Derudover har bestyrelsen fået bemyndigelse til at udpege yderligere et medlem.

Bestyrelsen konstituerede sig på det første møde med Iver Enevoldsen som formand og Poul Hjulmand som næstformand.

Bestyrelsen går i dybden På det første møde vedtog bestyrelsen en offensiv strategi for den fremtidige oprensning. Forsøgsvis gennemføres i 2013 en overuddybning fra 6 meter til 7 meter i den nye Vesthavn og i indsejlingssektoren.

Forsøget går dels ud på at vurdere den forretningsmæssige værdi og dels ud på at vurdere den fremtidige nødvendige indsats for vedligeholdelse af vanddybden.

Det tilstræbes, at den større vanddybde kan være en realitet i løbet af april måned.

– Den større vanddybde vil imødekomme de ønsker, der har været fremført af en række af havnens brugere siger havnedirektør Steen Davidsen, Hvide Sande Havn.

Det er overtagelsen af oprensningsopgaven fra Kystdirektoratet, der har gjort forsøget muligt. Et forsøg der glæder formanden for Hvide Sande Havns bestyrelse, borgmester Iver Enevoldsen.

God gang i den nye Vesthavn Hvide Sande Havn glæder sig i øvrigt over god aktivitet på den nye Vesthavn, der blev indviet den 30. juni 2013. I sidste halvdel af 2013 havde Havnen således ca. 25 coasteranløb.