Derfor målsætningen om 2+1 vejen som statsvej fra Herning over Videbæk og Ringkøbing til Hvide Sande!

Derfor målsætningen om 2+1 vejen som statsvej fra Herning over Videbæk og Ringkøbing til Hvide Sande!

I Dagbladet Ringkøbing-Skjern den 8. november 2016 er Videbæk Venstre citeret for et budskab om at droppe al snak om en 2+1-vej som statsvej helt til Hvide Sande. I sig selv en overraskende udmelding i en kommune hvor sammenhængskraft i den grad er i fokus pt.!

Et af principperne ved den ændrede vejklassificering under kommunalreformen, hvor ”amtsvejene” skulle fordeles mellem staten og de nye kommuner var, at der skulle være statsveje frem til alle trafikhavne. Dengang var Hvide Sande havn udelukkende en fiskerihavn. Kun derfor lykkedes det ikke at få strækningen fra Ringkøbing til Hvide Sande klassificeret som statsvej. Nu er situationen anderledes, hvilket har været klart siden 2013, hvor de nye havnefaciliteter stod færdige. Og aktiviteterne og udviklingen efterfølgende underbygger det i høj grad.

Siden 2011, hvor eksekveringen af Havnens nye strategi gik i gang, har Hvide Sande Havn til dato investeret mere end 190 mio. kr. Det øvrige erhvervsliv omkring havnen og i nærområdet – herunder turistbranchen – har i samme periode investeret i størrelsesordenen 315 mio. kr. med baggrund i forventninger til havnens fortsatte udvikling som en levende aktiv havn. I alt er der altså investeret mere end ½ mia. kr. Og den positive udvikling fortsætter!

Hvide Sande Havns omsætning er mere end tredoblet i perioden – fra 12 mio. kr. i 2010 til 37 mio. kr. i 2015. Godsomsætningen (trafikhavnsaktiviteterne) er øget fra nærmest 0 til 120.000 ton i 2015 og en fortsat vækst i 2016 hvor omsætningen ligger på 142.000 ton indtil dato. Lastvognstrafikken er 3-doblet i perioden siden 2013. Som det fremgår, er Hvide Sande havn nu også en trafikhavn. Det er derfor en helt naturlig konsekvens at tale for en opgradering og forlængelse af rute 15 som statsvej helt til Hvide Sande! Der har da også allerede siden 2013 været bakket op herom, såvel kommunalpolitisk i Ringkøbing-Skjern Kommune som regionalpolitisk i Region Midtjylland!

Et andet væsentligt argument er såvel den allerede kendte vækst i turismen som den yderligere vækst vi står overfor. NATURKRAFT ved Ringkøbing med 200.000 besøgende årligt og Søndervig Feriepark med 500 nye ferieboliger og tilhørende centerfaciliteter. Begge vil trække besøgene fra et stort opland, og generere yderligere trafik. Dertil kommer, at mange af vore tyske gæster – der foretrækker motorveje – allerede i dag har lagt Herningmotorvejene ind i GPS’en, og derfor nu i højere grad benytter rute 15.

Grundlæggende er vi i et område, der er i god gænge med høj aktivitet, fuld beskæftigelse og rigtig god gang i industrien. Den fortsatte vækst kræver at arbejdskraft, varer og produkter – foruden vore mange gæster – smidigt og uhindret kan komme til og fra området! Og alt dette samtidig med, at vi skal kunne afvikle den lokale trafik – herunder den langsomt kørende!

Hensynet til trafiksikkerhed, fremkommelighed og fortsat erhvervsmæssigt vækstpotentiale underbygger derfor i høj grad målsætningen om 2+1-vejen som statsvej fra Herning over Videbæk og Ringkøbing til Hvide Sande. På denne baggrund skal der lyde en opfordring til at vise sammenhængskraft i stedet for splittelse, hvilket klart vil være en forudsætning for, at målsætningen nås. Vigtigst er, at vi fra området kan tale med én stemme overfor regering og folketing, som vi vil være afhængige af til de afgørende beslutninger og de store investeringer. Det vil i den forbindelse være naturligt at tage udgangspunkt i, at det samlede projekt om nødvendigt må gennemføres i etaper. Og naturligvis med strækningerne Herning – Videbæk, Videbæk – Ringkøbing og Ringkøbing – Hvide Sande i prioriteret rækkefølge!

Steen Davidsen
Hvide Sande Service Group, fmd.