BRUGERNE INDDRAGES I HAVNENS FREMTID

Hvide Sande Havn holder den 22. september en strategidag, hvor repræsentanter for havnens brugere mødes på Hotel Fjordgården for at diskutere strategien for de kommende år.

Hvide Sande Havn har over de seneste år udviklet sig fra at være en fiskerihavn til i dag at være en havn med fire forretningsområder: fiskeri, transport, offshore og turisme.

Man er nået langt, og en analyse udarbejdet af Syddansk Universitet og Center for Regional- og Turismeforskning konkluderede for nylig, at der siden 2010 er skabt over 200 nye arbejdspladser med en direkte relation til havnen i Hvide Sande.

Nu er man med afsæt i den hidtidige udviklingsplan klar til at indlede arbejdet med at udarbejde en strategi for de kommende år, så man kan fortsætte den positive udvikling.

Hvide Sande Havn har derfor indbudt repræsentanter for havnens brugere til en strategidag, som vil finde sted på Hotel Fjordgården i Ringkøbing fredag den 22. september.

På dagen vil man komme rundt om mulighederne inden for alle de fire forretningsområder.

Det skal blandt andet drøftes, hvordan man håndterer den øgede aktivitet i forbindelse med opførelsen af mølleparkerne Horns Rev III og Vesterhav Syd, som vil stå på over de næste tre-fire år.

”Der er ingen tvivl om, at det bliver en hektisk periode, når møllerne skal opføres, og det er vigtigt for os, at det ikke bliver på bekostning af fiskeriet og transportaktiviteterne. Det bliver et vigtigt tema på strategidagen,” siger Steen Davidsen, direktør i Hvide Sande Havn.

Hvide Sande Havn fiskeri, offshore, og transport

I samme forbindelse vil man drøfte mulighederne for at forbedre besejlingsforholdene og vanddybden i havnen yderligere for dermed at tiltrække flere og større fiskefartøjer – såvel hjemmehørende, som fra fremmede havne

På transportområdet er der lagt op til en drøftelse af, hvordan man fastholder presset på at få vejstrækningen fra Herning til Hvide Sande opgraderet til en 2+1-vej, ligesom det vil blive drøftet, om der er behov for andre forbedringer af vejnettet

Inden for turismeområdet vil man drøfte mulighederne for at forbedre turisternes oplevelser i området ved de to sluser på havnen.

”Andre steder i landet har man valgt at lukke havnene helt af for turisterne, men vi ser os selv som en medspiller på turismeområdet. Vi ved, hvor meget det betyder for turisterne, at vi har en aktiv og levende havn. Derfor vil vi blandt andet drøfte, om man kan få mere ud af de områder, der ligger ved sluserne,” siger Steen Davidsen.

Brugernes idéer og input på strategidagen vil indgå i det efterfølgende arbejde med at udarbejde en strategi for de havnens aktiviteter i de kommende år.

For yderligere information:

Steen Davidsen, direktør i Hvide Sande Havn: 23 67 58 64