Saltdata

Slusepraksis

Sluserne i Hvide Sande og Thorsminde drives efter en slusepraksis som er vedtaget af Kystdirektoratet, efter indstilling fra sluseudvalget.

Sluseudvalget består af repræsentanter fra kommuner, landbruget, lodsejere, og fiskeriet.

Slusepraksis beskriver de overordnede rammer for vandstand og saltholdighed i fjorden. Slusepraksis for den næste periode er:

  • At vandstanden i fjorden holdes i intervallet +0,0 – +0,25m DVR90
  • At vandstanden holdes i den nedre del af intervallet om vinteren, og om sommeren, når saltholdigheden når op på eller over 12 ‰
  • Der tilstræbes så konstant en saltholdighed som muligt om sommeren i intervallet 12 ‰ – 14 ‰ og højest 15 ‰ på de ugentlige målinger
  • Saltholdigheden holdes over 6 ‰ hele året – At der kun lukkes vand ind, når der kan sikres en god opblanding
  • Der benyttes det vægtede gennemsnit af de ugentlige saltholdighedsmålinger

Slusedrift

Driften af sluse skal sikre at vandstanden holdes inden for intervallet 0 til 0,25 m DVR90, og der i løbet af foråret lukkes vand ind i fjorden for at sikre en saltholdighed over 12 ‰.

Slusen åbnes for udstrøm når vandstande i havet er under fjordvandstanden, og indstrøm når havvandstanden er over fjordvandsten og vindhastigheden er over 8 m/sek. Vinden skal sikre at der sker en opblanding mellem fjordvandet og saltvandet fra havet, saltvandet har en saltholdighed på 30 ‰, og skal blandes med fjordvandet så hurtig som muligt for at undgå lagdeling i fjorden.

Indstrøm og udstrøm foregår som udgangspunkt med 8 til 14 porte.
Der er altid 2 porte åben på 1 meter for at sikre en lokkestrøm og passage af fisk.

Slusen drives døgnet rundt, afhængeligt af vandstand og vindhastigheder. Der er dog hensyn der skal tages i forhold til slusedriften, der er følgende hensyn:

Konstruktionernes sikkerhed, der lukkes ved storm og stor vandstandsforskel.

  • Arbejde på sluse – og havnekonstruktioner.
  • Besejling, og sejlads i havnen, tåge, vind og bølger.
  • Oprensning i indsejling og havnen, inkl. opmåling.

Afvandings område

Oplandet til Ringkøbing fjord har en samlet størrelse på 3.470 km2, altså ca. på størrelse med Fyn. 72% af oplandet udgøres af Skjern-Å-systemets opland, 15% af Stadil Fjords opland og de resterende 13% af det øvrige opland. Stadil Fjord skal medregnes, fordi den gennem Vonå er i forbindelse med Ringkøbing Fjord.

Saltdata 2022 Ringkøbing Fjord

Uge HVS B HVS O STP B STP O RKB B RKB O GRO B GRO O B6 B B6 O Gennemsnit
6 17,7 5,9 5,1 4,9 5,4 5,2 5,5 5,5 5,3 5,2 5,20
10 13,4 4,4 3,8 3,4 3,7 3,1 2,9 2,9 3,9 3,4 3,54
11 16,2 4,7 22,7 4,2 3,4 1,8 3,4 3,3 4,6 4,1 4,94
12 4,9 4,8 21,4 4,6 5,5 4,0 2,8 2,8 15,3 4,5 5,50
14 9,7 9,3 22,1 6,1 9,5 9,4 3 3 10,9 8,4 7,9
16 10 9,9 16 9 9,4 9,2 11 11 9,7 9,6 9,6
18 13,8 11,1 21,1 9,6 9,7 9,1 8,7 8,6 22,8 10,3 10,8
20 14,5 11,9 22,3 12,8 13,3 12,2 9,6 9,6 13,0 12,5 13,0
22 13,6 13,2 14,1 13,5 13,8 13,2 11 10,9 13,7 13,3 13,4
23 22,5 14,0 13,5 13,3 13,4 13,4 12,3 11,8 13,5 13,3 13,45
25 14,3 13,3 11,6 11,5 13,1 13,0 12,7 12,4 13,7 13,5 12,54
26 12,2 12 23 11,2 13,2 13,2 12 12 13,4 13,4 12,71
27 16,6 14,5 13,0 12,9 14,2 14,4 11,6 11,6 13,5 13,4 13,16
28 15,8 13,6 14,7 14,5 13,7 13,6 13,4 13,4 13,8 13,61 14,06
29 19,5 14,2 14,0 12,1 13,8 13,7 15,2 15,2 14,2 13,9 13,18
30 15,5 15,2 13,2 12,9 13,5 14 15 15 13,5 13,6 13,32
32 19,5 14,7 14,0 13,7 13,5 14,8 13,9 14,1 14,2 14,1 13,98
34 17,8 15,0 13,8 13,3 14,2 14,1 12,6 12,4 14,4 14,4 13,86
35 14,7 14,4 14,6 13,4 14,2 14,1 13,5 13,5 15 14,1 13,84
37 20,0 15,5 13,8 13,1 13,6 13,6 11,7 11,7 14,3 14,1 13,70
41 19,1 14,7 12,6 12,1 13,0 13,0 11,3 11,3 13,6 13,6 12,93
45 18,7 12,1 10,8 10,5 9,5 7,6 10,1 10,1 12,2 12,12 11,41
48 12,7 11,5 17,7 11,0 10,4 10,2 8,3 8,3 11,7 11,64 11,52
                       
                       
                       
                       
                       

Saltdata 2021 Ringkøbing Fjord

Uge HVS B HVS O STP B STP O RKB B RKB O GRO B GRO O B6 B B6 O Gennemsnit
2 8,6 9,1 8,1 6,5 6,4 6,1 1,8 1,7 7,8 6,9 6,8
4 13,3 6,7 6,8 6,1 6,6 6,3 1,5 1,4 6,7 6,3 6,3
9 15,6 5,6 11,6 5,0 6,0 5,9 4,4 4,2 9,1 5,3 5,6
10 19,9 6,1 25,5 4,8 10,1 5,5 4,8 4,6 15,7 5,6 6,4
11 8,8 7,6 7,1 6,9 7,9 6,8 7,5 7,0 17,5 7,2 7,5
12 8 7,8 6,4 5,9 7,7 7 5,4 4,8 7,7 7,3 6,6
13 23,1 10,3 13,7 2,2 4,7 4,6 4,1 3,9 8,0 5,8 4,7
15 11,2 11,5 9,8 9,5 8,6 8,8 8 8 25,6 11,3 10,9
17 18,7 10,7 12,9 11,2 11,1 10,6 8,8 8,6 12,3 11,5 11,5
18 15,3 11,7 14,7 10,4 20 12,2 8,7 7,9 28,2 12,5 12,2
20 18,5 12,0 24,2 10,6 13,6 12,6 9,6 9,6 16,1 11,7 11,9
21 10,8 12,1 19,4 11,5 13,9 10,3 10,5 9,5 14,2 11,4 11,8
23 13,5 11,7 11,2 11,1 11,8 11,7 6,5 6,5 11,7 11,6 11,3
24 17,8 11,7 11,8 11,3 13,4 13,3 9,8 9,3 12,4 12,2 11,8
25 14,5 12,0 10,8 10,7 12,2 12,2 9,3 9,3 12,3 11,7 11,3
26 12,3 12,3 12,4 11,5 12,1 11,9 9,3 9,3 12,4 11,8 11,7
27 20,2 11,4 12,1 12,0 10,8 10,2 10,5 10,4 12,1 12,0 12,1
28 13,1 12,9 11,4 11,3 12 11,9 10,8 10,8 22,2 12,2 12,1
29 14,1 13,3 12,1 11,8 12,7 12,7 10,3 10,2 14,7 12,3 12,2
32 20,2 14,1 20,2 13,5 13,5 13,5 11,3 11,2 14,5 14,1 14,09
34 16,6 14 19,2 12,9 14,3 13,7 11,3 11,3 18,5 13,7 13,71
36 18,2 13,8 14,9 13,1 13,7 13,3 11,9 11,9 14,1 13,9 13,6
39 21,8 13,7 16,3 13,0 13,4 13,3 11,6 11,6 13,3 13,19 13,28
43 13,6 11,6 10,4 10,3 10,8 10,7 9,1 9,0 11,1 11,0 10,68
44 11,2 101,5 10,9 9,9 10,2 9,8 10,5 10,0 11,2 10,7 10,36
48 9,0 8,9 8,8 8,0 8,8 8,8 7,3 7,3 9,1 9,04 8,55
                       
                       

Saltdata 2020 Ringkøbing Fjord

Uge HVS B HVS O STP B STP O RKB B RKB O GRO B GRO O B6 B B6 O Gennemsnit
3 6 6,1 4,5 4,5 4,2 4,2 2,5 2,7 5,8 5,8 5,14
6 16,8 4,2 4,6 3,8 4,2 4,2 3,3 3,1 3,7 3,7 3,91
10 4,8 2,6 2,3 1,5 2,2 0,6 2,2 2,3 2,9 2,6 2,12
14 4,7 4,3 3,9 3 5,3 4,2 1,6 1,5 15,3 4,4 4,11
17 14 8,1 7,1 6,9 6,6 6,6 8,5 8,4 7,3 6,8 6,96
18 21,4 8,3 26,2 7,3 8,1 8,1 6,9 5,8 23,2 7,1 8,57
20 20,2 12,9 9,3 7,1 15 10,1 6,4 6,4 18 10,5 9,27
21 18,1 11,3 11,6 8,6 12,7 10,1 6,8 6,4 22,4 9,9 9,88
22 12,7 12,5 11,5 11,5 12,0 11,6 10,0 9,6 12,5 12,48 11,99
24 13,7 12,9 17,9 10,4 12,5 12,6 10,1 10,4 17,2 12,6 11,95
25 12,4 11,8 12,1 11,4 12,6 12,2 7,2 6,8 13,7 12 11,74
26 11,6 11,6 10,4 11,7 11,7 12,2 8 8 12,3 12,3 11,91
28 15,0 12,0 11,8 10,5 12,4 12,7 9,1 8,5 12,7 12,3 11,48
29 18 12,2 12,7 11,1 12,1 12 9,2 8,9 14,1 12 11,73
30 15,6 12,4 10,7 10,7 11,9 11,9 9,7 9,0 11,4 11,36 11,05
32​ 24,2 13,2 25,4 12,0 12,2 12,1 8,5 7,5 13,6 12,8 13,01
35 13,9 12,7 15,0 11,7 15,7 12,9 10,5 9,5 21,3 12,9 12,71
39 20,6 13 12,8 12 12,4 12,2 8 8 12,5 12,7 12,42
41 24,99 13,42 23,56 12,57 11,82 10,26 8 7 13,02 12,91 13,21
46 15,6 9,6 9,1 8,7 8,6 7,9 9,3 8,7 9,5 9,4 9,12
49 8,2 12,5 7,4 8,1 8,1 8,1 8,6 8,8 8,2 8,4 8,27
52 10,5 8,5 8,3 7,6 6,8 5,3 6,8 6,2 8,0 8,1 7,92
                       

Saltdata 2019 Ringkøbing Fjord

Uge HVS B HVS O STP B STP O RKB B RKB O GRO B GRO O B6 B B6 O Gennemsnit
11 8,1 4,8 4,3 3,4 6 4 3,3 3,1 4,6 3,8 3,71
20 5,8 5,5 5,3 4,5 4,7 4,6 2,7 2,7 8,2 4,6 4,71
22 10,2 6,5 4,9 4,6 5,6 5,6 4,5 4,2 9,9 5,8 5,8
25 13,1 7 7,1 6,4 6,3 6,3 4,5 4,4 7 6,6 6,6
29 12,3 11,5 17,9 10,4 10,7 10,5 10 10 11,2 11,1 11
35 12,3 11,5 13,3 10 12,3 12,1 8,3 8,2 13 11 10,7
                       
                       

Saltdata 2018 Ringkøbing Fjord

Uge HVS B HVS O STP B STP O RKB B RKB O GRO B GRO O B6 B B6 O Gennemsnit
17 9,0 5,2 6,9 4,2 4,3 4,3 2,9 2,9 8,0 4,9 4,8
23 8 8 22,7 7,4 7,1 7,1 3,8 3,8 9,7 7,8 8,17
26 10,5 9,8 14,9 14,3 10,3 10,2 5,8 5,5 10,9 10,3 12,23
33 18,5 11,5 12,4 10,2 10,6 10,4 9,1 9,5 12,4 11,2 10,89

Saltdata 2017 Ringkøbing Fjord

Uge HVS B HVS O STP B STP O RKB B RKB O GRO B GRO O B6 B B6 O Gennemsnit
5 6,1 5,8 20,2 6,4 5,8 5,7 4,7 4,4 6,1 6,2 6,8
11 12,7 7 16,5 6 5,7 5,6 4,2 4,2 7,2 7,1 6,96
 16 14,6 8,2 7,4 7 5,9 5,8 6 5,1 7,9 7,2 7,21
17 27,2 9,6 10,4 8,4 7,6 7,2 7,9 7,6 13,4 8,5 8,88
20 19,4 10,2 24,7 10,4 10,6 9,8 11 10,4 10,8 10,5 11,05
22 22,0 14,7 10,9 10,6 11,3 11,4 8,2 8,2 11,0 11,0 10,94
24 17,7 13,8 12,4 11,7 13,8 13,6 8,2 8,1 13,6 12,6 12,24
25 24,7 14,3 15,7 13,4 12,7 12,7 13 12,7 13,1 13,1 13,45
29 18,8 14,2 14,2 13,6 13,3 13,3 13,2 13,1 16,4 13,4 13,68
32 14,7 14,2 13,4 11,3 14,1 12,9 11,9 11,7 14,5 13,6 12,59
36 13,9 13,5 17,8 11,7 12,8 12,8 11,6 6,4 13,4 12,7 12,44

Saltdata 2016 Ringkøbing Fjord

Uge HVS B HVS O STP B STP O RKB B RKB O GRO B GRO O B6 B B6 O Gennemsnit
6 7,4 4,3 4,1 3,8 4,3 2,6 3,8 3,7 4,2 4,1 4,0
13 19,9 6,2 6 4,1 3,9 2 2,3 2 5,7 5,6 5,06
18 9,6 8,4 24,6 7,8 8,6 7,8 5,2 4,8 11,2 9,6 9,31
19 9,4 8,2 14,4 7,9 8,8 8,5 4,2 3,9 8,4 8,2 8,26
23 18,6 9,8 14,2 8,8 9,8 9,7 4,9 4,6 13,2 9,8 9,66
26 18,5 12,3 11,6 11,5 10,7 10,8 5,6 5,5 11,1 11,1 11,33
31 13,8 10,9 22,9 10,8 11,1 11,3 6,5 6,4 11,4 11,4 11,50
34 15,2 11,8 22,9 11,4 12,4 11,9 6,2 4,8 12,6 11,9 12,05

Saltdata 2015 Ringkøbing Fjord

Uge HVS B HVS O STP B STP O RKB B RKB O GRO B GRO O B6 B B6 O Gennemsnit
7 11,5 3,9 9,5 3,5 2,6 2,6 2 2 10,8 3,4 4,17
11 11,6 7,4 8,8 5,8 6,9 5,2 4,3 3,6 7,2 5,4 5,83
13 9,7 6,5 13,4 5,5 6,2 6,1 2,8 2,8 6,8 6,2 6,16
16 23,6 10,2 8,2 6,4 9,2 8,6 4,5 4,3 22,4 6,9 7,44
20 13,4 9,9 8,2 8,2 9,2 9,3 5,3 5,1 9,5 9,6 8,91
21 20,5 10,7 8,9 8,9 9 8,6 6,3 6,5 9,1 9,1 9,11
24 10,4 9,2 8,9 8,5 10,6 8,6 7,2 9,6 10,5 8,7 8,70
26 13,8 9,5 16,8 8,7 10,2 9,5 7,8 7,6 23,7 9,6 9,96
29 15,3 11,5 20 11,9 10,3 10,6 8,9 9,2 11,9 10,4 11,51
33 19,8 13,2 13,8 12,6 12,9 12,8 9,2 8,8 13,2 12,8 12,80
36 19,2 13,4 11,6 11,2 12,8 12,4 9,3 8,7 12,5 12,9 12,10
45 11,7 8,9 9,6 8,9 8,4 7,8 4,8 4,6 8,8 7,4 8,23
48 8,6 7,8 8,2 9,4 7,8 7,4 4,7 4,3 8,6 7,8 8,54

Saltdata 2014 Ringkøbing Fjord

Uge HVS B HVS O STP B STP O RKB B RKB O GRO B GRO O B6 B B6 O Gennemsnit
8 24,7 5,1 7,2 3,6 3,3 2,0 2,4 2,4 4,0 3,7 4,00
10 3,8 3,6 3,8 2,8 2,5 2,5 2,4 2,4 2,9 2,8 2,85
11 4,8 4,2 20,1 3,2 4,2 3,2 2,5 2,6 4,9 3,4 3,96
13 5,7 5,6 6,1 5,5 5,1 5,0 7,4 7,3 5,3 5,3 5,45
15 22,5 10,1 7,5 6,4 6,6 6,1 7,4 7,3 7,6 6,4 6,69
20 14,2 10,6 11,9 8,9 9,4 8,9 6,9 6,8 9,8 8,9 9,09
25 11 10,6 9,6 9,5 9,2 9,3 8,5 8,2 9,6 9,6 9,57
26 12,2 11,5 12,9 10,9 10,9 9,9 10,2 9,9 11,7 10,5 10,83
28 13,1 11,1 22 11,2 11,9 11,3 11 8,5 11,3 11,3 11,63
30 11,9 11,4 19,3 11,7 12 12 9,6 9,6 12 12 12,09
36 10,1 10,6 12,3 10,3 11,5 11,6 9,8 6,8 11,9 11,8 11,08
38 10,2 19,9 10,9 10,7 10,1 11,8 5,6 5,8 11,4 11,5 11,13
47 8,6 6 8,4 7,6 8,1 7,9 2,2 1,9 8,2 8,2 7,86