NAVIGATION

Hvide Sande Havn ligger på positionen Nordsøen 56°00,0'N 8°07,8'E. Søkort nr. 99, 93.

Hvide Sande Havns indsejling vender direkte ud mod Nordsøen. Indsejlingen er beskyttet af to læmoler.

Vanddybden i indsejlingen er op til 7 meter i fyrlinjen, se opdaterede opmålinger her.

Indsejlingen er afmærket med fyrlinjer:
Hvid: Iso. 2s, kurs 61 °.
Rød: Iso. 4s, kurs 77,8 °.

Havnen kan besejles både dag og nat.

Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 meter.

Største tilladte fart i havnebassinerne er 3 knob.

Besejlingsforholdene til havnen er gode og stabile den største del af året.

Havnen er altid isfri uanset frostgrader takket være strømmen gennem slusen til Ringkøbing Fjord.

For yderligere oplysninger kontakt havnevagten på tlf. 97 31 16 33 (døgnvagt).

Trossefører:
Allan Bareuther: 40 38 80 86
Hvide Sande Supply: 72 30 10 22

Ruels of navigation, kort mm kan findes på vores download side her

https://www.youtube.com/watch?v=ilsnheNnwZQ

HVIDE SANDE HAVN BESTÅR AF FØLGENDE HAVNEAFSNIT

Tre havneafsnit vest for sluserne

  • Vesthavn
  • Sydhavnen med to bassiner
  • Nordhavnen

Øst for sluserne i Ringkøbing Fjord findes to havneafsnit

  • Østhavnen
  • Tyskerhavnen

DYBDER I BASSINERNE

  • Vesthavnen: 7 meter
  • Kaj 11: 7 meter
  • Nordhavnen: 7 og 4 meter
  • Sydhavnen: 7 og 3,5 meter

LODS

Lodstjenesten ved Hvide Sande Havn varetages af DanPilot. 
Fartøjer, hvis førere ikke er kendte med forholdene, kan tage lods eller forinden anløb eller afgang indhente oplysning hos havnevagten om de øjeblikkelige forhold.

DanPilot, Lodseriet Danmark
Telefon +45 63 25 66 66 (døgnbemandet)
Telefax +45 63 25 66 49
E-post: danpilot@danpilot.dk
Hjemmeside: www.danpilot.dk

 

OPSYN MED FARTØJER

Fartøjer skal være forsynet med fendere.
Forlades fartøjer, der ikke er hjemmehørende i havnen, skal det meddeles havnevagten, hvem der har opsyn med fartøjet.

Anløbs dokumenter og kort findes under Dokumenter

FART

Største tilladte fart i havnebassinerne er 3 knob.

Dybder i indsejlingen og i havnebassiner

Dybderne i indsejlingen og i havnebassiner kan på grund af tilsanding, afvige fra de i vore informationer og i de officielle søkort og sejladshåndbøger angivne dybder.

De angivne dybder vil ved uddybning søges opretholdt.

Hvide Sande Havn vil i så stor udstrækning som muligt, informere om ændringer af besejlingsforholdene. Vore brugere og kunder opfordres dog til altid at holde sig orienteret om de aktuelle forhold, ved at kontakte havnevagten.