HVIDE SANDE HAVN – KORT & DOKUMENTER

Regulering af afgifter, priser og takster, herunder arealleje
En gang årligt reguleres Hvide Sande Havns priser/takster. Dette gælder både for priserne i havnens ”Priser og forretningsforbindelser” (vareafgifter, skibsafgifter, værdi- og halafgift, serviceydelser, havnearealleje osv.) samt takster for øvrige arealleje til feriebolig- og centerformål.

Afgifter:
For at opretholde Hvide Sande Havns konkurrenceevne i forbindelse med skibsanløb fastholdes skibsafgiften og vareafgiften i 2023. Det samme gælder for fiskeriet hvor værdi- og halafgiften på henholdsvis 2,4% og 0,4% fastholdes.

Takster:
I henhold til Generelle bestemmelser for leje af havneareal på Hvide Sande Havn er Udlejer uanset aftalt uopsigelighed berettiget til hvert år den 1. januar – første gang den 1. januar i året efter lejekontraktens ikrafttræden – uden varsel at forhøje den gældende årlige lejetakster med den procentvise ændring i nettoprisindekset fra oktober måned det foregående år til oktober måned forud for regulerings-tidspunktet.

Den gældende procentvise ændring i nettoprisindekset fra oktober 2021 til oktober 2022 er på 10,3%.

Af hensyn til Hvide Sande Havns kunder, hvoraf mange er ekstraordinær udfordret grundet den meget høje inflation, har Hvide Sande Havn dog besluttet at reducerer lejetakst stigningen fra 10,3% til 7,5%.

PRISER og BETINGELSER Prices and conditions Language Link
Priser og forretningsbetingelser
oktober 2022
  DK Download
Priser og forretningsbetingelser
januar 2023
  DK Download
Prices and conditions
October 2022
  EN Download
Prices and conditions
January 2023
  EN Download
Modtageordning   DK Download 
Registrering af småbåde   DK Download
Vilkår for bådebroer i Tyskerhavn og Mamrelund   DK Download

 

Fakta Fact Sheets Language Link
Hvide Sande Havn Port of Hvide Sande EN Download
Profil Hvide Sande Havn   DK Download
Wind service Wind service EN Download
Vesthavn Vesthavn EN Download
Kaj 11 Quay 11 EN Download
Kraner Cranes EN Download
Løfte diagram Lifting diagram EN Download
       

Fiskeri / Fishing

     
Værdiafgift af fisk og skaldyr Transit EN Download
Wharfage for fresh seafood Transit EN Download
Transit registrering Transit registrantion EN / DK Download
Anløb   DK Download
       
ANKOMST INFO. – PRE-ARRIVAL INFO.   Language Link
Ruels of navigation Port of Hvide Sande Document EN Download
Navigation chart Chart   Download
Principle sketch breakwaters Sketch   Downolad
Principle sketch inner breakwaters Sketch   Download
Waste Notification Document EN Download
Ordensreglement for Hvide Sande Havn Document DK Download
Standardregulation for danish ports Link DK Download
Den Dansk Havnelods (Danish harbor pilot) Link DK Download
Pilot recommendations DanPilot Document   Download
Order on the use of pilots Link DK Download
Tide table 2022 Document   Download
Tide table 2021 Document   Download
Tidal information (HAT / LAT) Document En Download
Besejling af Hvide Sande havn, fiskefartøjer Dokument DK Download
Sikkerhed Safety Language Link
ISPS og Sikkerhed på Hvide Sande Havn   DK Download
ISPS and Safety at Port of Hvide Sande   EN Download
QHSE Politik   DA Download
KORT mm MAPS Language Link
Havnekort Port map   Download 
Fiskeri på Havnens arealer     Download