HAVNENS BESTYRELSE

Havnen ledes af en havnebestyrelse, som sammensættes af kommunalbestyrelsen.

Havnebestyrelsen består af:

  • Borgmester Iver Enevoldsen, formand
  • Direktør Poul Hjulmand, næstformand
  • Direktør Vagn Iversen
  • Fiskeskipper Holger Lodberg
  • Teknisk direktør Anders Vedel
  • Byrådsmedlem Jens Erik Damgaard
  • Direktør Hans Schneider

Havnedirektør er ingeniør Steen Davidsen.

Som sparringspartner for bestyrelsen og som et dialogforum er der nedsat et rådgivende havneudvalg. Havneudvalget har indtil 15 medlemmer, bredt sammensat af de forskellige interesser omkring havnen.