HAVNENS BESTYRELSE

Havnen ledes af en havnebestyrelse, som sammensættes af kommunalbestyrelsen.

Havnebestyrelsen består af:

  • Direktør, Hans Schneider, formand
  • Borgmester, Hans Østergaard, næstformand
  • Direktør, Søren Elbæk
  • Fiskeskipper, Jens Frich
  • Chief Scientific Advisor ved Vestas, Anders Vedel
  • Formand for bestyrelsen Destination Vesterhavet, Lisbeth Valther
  • Forhenværende direktør for Hvide Sande Havn, Steen Davidsen

Havnedirektør er Poul Erik Jessen.

Som sparringspartner for bestyrelsen og som et dialogforum er der nedsat et rådgivende havneudvalg. Havneudvalget har indtil 15 medlemmer, bredt sammensat af de forskellige interesser omkring havnen.