HAVNENS BESTYRELSE

Havnen ledes af en havnebestyrelse, som sammensættes af kommunalbestyrelsen.

Havnebestyrelsen består af:

  • Byrådsmedlem Iver Enevoldsen, formand
  • Direktør Poul Hjulmand, næstformand
  • Direktør Vagn Iversen
  • Fiskeskipper Holger Lodberg
  • Teknisk direktør Anders Vedel
  • Viceborgmester Søren Elbæk
  • Direktør Hans Schneider

Havnedirektør er Poul Erik Jessen.

Som sparringspartner for bestyrelsen og som et dialogforum er der nedsat et rådgivende havneudvalg. Havneudvalget har indtil 15 medlemmer, bredt sammensat af de forskellige interesser omkring havnen.