OM HAVNEN

Hvide Sande Havn har udviklet sig fra at være en af landets mest betydelige fiskerihavne til at være en bred ”havneforretning” med mange forskellige ”varer” på hylderne. Hvide Sande Havn og by har over tid udviklet sig som hinandens forudsætninger. Den erkendelse ligger bag alle udviklingstiltag og sikrer det lokale ejerskab og dermed den helt nødvendige forankring i lokalsamfundet.

Hvide Sande Havn fremstår således som dynamo og vækstcenter – ikke kun for byen – men også for baglandet. Sammenhængende transportløsninger – og dermed infrastruktur – er blevet af afgørende betydning. Søvejen mod Vest og landevejen mod øst er to sider af samme sag, og Hvide Sande Havn arbejder målrettet på understøtte dette.

Hvide Sande Havns vision

Hvide Sande Havns vision er,

  • at havnen i 2020 skal være Vestkystens foretrukne landingssted for mindre og mellemstore fiskefartøjer – og herunder som minimum bevare sin position som Danmarks 5. største fiskerihavn
  • at havnen skal udvikles som Midt- og Vestjyllands foretrukne trafikhavn
  • at havnen skal udvikles som base for offshore vind-aktiviteter i Horns Rev,- og Ringkøbing Fjord-området – herunder Vesterhav Syd og, at den levende, aktive havn skal udgøre grundlaget for områdets fortsatte udvikling som en unik turistdestination

Visionen er udmøntet i en række målsætninger og handlinger, der understøtter visionen.