MANGE FORDELE FOR OFFSHORE VINDBRANCHEN

Offshore vind-aktivitet betyder meget for hele Hvide Sande i dag, og med placeringen som suverænt tætteste havn til Horns Rev 3 og Vesterhav Syd kommer offshore vind forhåbentlig til at betyde endnu mere i fremtiden. Byen byder branchen velkommen!

Hvide Sande Havn ligger i centrum af en stribe områder, som er reserveret til at rumme fremtidens større havmølleparker. Den korte sejltid fra Hvide Sande sparer parkejerne mange penge, da den giver teknikere flere arbejdstimer på møllerne. Kort sejltid betyder også et lavt brændstofforbrug, som jo er godt for både økonomi og klima. Endelig giver kort sejltid større sikkerhed, da servicebåde kan nå hurtigere i havn i tilfælde af dårligt vejr. Læs mere om sejltider under afstand til havmølleparker.

Hvide Sande Havn tilbyder desuden offshore vind-branchens mindre crewbåde en altid isfri havn på grund af strømmen ud og ind ad Ringkøbing Fjord.

Hvide Sande er i dag hjemhavn for en række virksomheder, som med Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri i spidsen leverer ekspertise i serviceringen af en stor del af branchens crewbåde. Dette understreges også af, at Hvide Sande Shipyard har bygget 5 crewbåde, som i dag sejler på blandt andet Horns Rev og Anholt.

35 virksomheder er gået sammen i erhvervsnetværket Hvide Sande Service Group. Netværket sikrer, at kunder kun skal henvende sig ét sted og kan serviceres 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Nøgleord for havnens virksomheder er fleksibilitet og god service.

Se mere på HSSG.dk