FINE FACILITETER TIL OFFSHORE VINDBRANCHEN

Hvide Sande tilbyder en række faciliteter bygget specielt til offshore vind-aktiviteter. Vesthavnen er særligt velegnet til udskibning og oplægning af vindmølledele. Vesthavnskajen er 210 meter lang, og midtereste 60 meter har en bæreevne på 10 ton pr. m2 (80 tons i punktbelastning).

De østligste 90 meter har en bæreevne på 5 ton pr. m2 (47 tons i punktbelastning).
Kajgaden er 230 meter lang og 35 m bred og rummer 6.000 m2 storage-areal. Det samlede ISPS-sikrede område ved Vesthavnen er på ca. 20.000 m2. Havnen råder over arealer på i alt ca. 200.000 m2 omkring Vest- og Nordhavnen. Vanddybden ved Vesthavnen er 7 meter.

Hvide Sande Havn er også et oplagt valg for service- og supplybåde (O&M) til havmølleparker, fordi havnen har god vanddybde i alle bassiner, mulighed for lager, værksted, omklædning og kontorfaciliteter ved eller i nærheden af liggepladsen. Der er mulighed for liggeplads ved fast kaj eller ved flydebro. For medarbejdere findes overnatningsmuligheder på hotel, motel eller sommerhus inden for 300-500 meter fra liggepladsen. Området omkring Hvide Sande sælger hvert år flest overnatninger i Danmark (bortset fra Kbh.), hvorfor udbuddet af overnatningsmuligheder er stort.

Hvide Sande Havn tilbyder døgnbetjent, fast havnevagt, som kan tilkaldes 24 timer i døgnet. Havnevagten kan informere om liggeplads, vand, el, affaldshåndtering, spildolie osv. Havnevagten kan kontaktes på tlf. 97 31 16 33.

Information om havnen, kajer og arealer kan findes på siden Kort og dokumenter

Erhvervsnetværket Hvide Sande Service Group (HSSG) servicerer, og hjælper nye aktører i havnen i gang – uanset hvilke behov de måtte have. De kan bl.a. henvise til 24/7 agentnetværk, bestilling af kraner, med alt fra bestilling af overnatning, proviant, alle typer af håndværkere og, ship supply osv.

Kontakt Hvide Sande Service Group: info@hssg.dk / 20 20 79 77