Mere vej eller mindre vækst

Mere vej eller mindre vækst 6.000. Så mange ekstra lastbiler kører hvert år til og fra Hvide Sande, som følge af at byens havn har formået at øge godsmængderne fra 0 tons i 2013 til 170.000 tons i 2016. Gods-succesen skyldes blandt andet massive...

Markerings bøjer ved ledemolerne

Udlægning af markerings bøjer ved ledemolerne For at optimere sikkerheden ved besejling af Hvide Sande Havn, bliver der d. 20. juni 2018, udlagt to markerings bøjer ved ledemolerne. Bøjerne står ved skråningsfoden ved den nordlige og sydlige ledemolen, hvor de markere...

Information til havnens brugere

Indledning Aktivitetsniveauet på Hvide Sande havn er stigende. Der er pt. rigtig god gang i fiskeriet, og i starten af juli forventer vi at komme til at mærke de første aktiviteter i forbindelse havmølleparken Horns Rev 3. Desuden står vi overfor den turistmæssige...

DIALOGMØDE

Dialogmødet er på grund af manglende tilslutning flyttet til senere på året, tidspunkt følgere senere. Der vil istedet blive udsendt nyhedsbrev med information om de kommende aktiviteter i havnen. Hvide Sande Havn og Kend din fisker inviterer til dialogmøde og...

Udlægning af strøm- og bølgemåler ved Hvide Sande Havn

Hvide Sande Havn udlægger i næste uge en strøm- og bølgebøje SV for indsejlingen til Hvide Sande Havn. Bøjen skal måle strøm- og bølgeforhold tæt på indsejlingen, de målte data sendes hvert 10 minut til en server, hvor dataene bearbejdes og vil vise de faktiske...

Afmærkningsbøjer i indsejlingen

Udlægning af afmærknings bøjer For at optimere sikkerheden ved besejling af Hvide Sande Havn er der udlagt to markerings bøjer ved indsejlingen. Bøjerne står ved skråningsfoden ved nord og sydmolen, hvor de markere 6 meter uddybningskurven. Placering og bøjetype kan...

Vesterhav Syd – og processen!

Undertegnede har tidligere, da planlægning, udbud og godkendelse af Vesterhav Syd stadig var til debat givet udtryk for de synspunkter Hvide Sande Service Group (HSSG) har lagt til grund. Nu er der imidlertid, i den debat, der fortsat holdes gang i, efterhånden rettet...