Flydebroer Mamrelund

Flydebroer Mamrelund

Der vil i denne uge blive udlagt flydebroer i Mamrelund, der er blevet flyttet nogle både hvor de skal ligge.Det er planen at de skal benyttes af både der ikke bruges til fiskeri, som kan leje en plads ved disse flydebroer.Da det ifølge havneloven ikke er tilladt for...

Udrustning af JILL godt i gang

Udrustning af JILL godt i gang

Fred. Olsen Windcarrier's jack-up fartøj JILL er godt i gang med mobilisering, til de egotekniske forundersøgelser i området hvor havvindmølleparken THOR skal opføres. Formålet med opgaven er at samle geotekniske og geologiske data fra undergrunden, disse data skal...

Liggepladser

Der er sket lidt ændringer med ny liggeplads til TRÆL, og da vi har fået ny kaj (81A) hvor der kan trækkes grej op i den nordlige del. Så er der lavet et nyt kort hvor der er afmærket nogle områder med gult som er til Losning, Bunkering og arbejde med grej. Og der er...

Corona beredskab Hvide Sande Havn

Hvide Sande Havn lukker IKKE ned, men opretholder driften under et beredskab, der respekterer den situation vi er i, og som følger opfordringerne fra centralt hold. Beredskabet tilpasses løbende. Medarbejdere, der kan have haft kontakt til smittede, sendes i...

Et hav af kompetencer

Hvide Sande Havn - Vestkystens dynamo for maritim vækst og udvikling FISKERI, FORÆDLING, SALG OG TRANSPORT HAR GENNEM GENERATIONER VÆRET EN FAST BESTANDDEL AF BYENS DNA.Havnen, byen og oplandet omkring har gennem de senere år gennemgået en kraftig udvikling, hvor...