Udlægning af strøm- og bølgemåler ved Hvide Sande Havn

Hvide Sande Havn udlægger i næste uge en strøm- og bølgebøje SV for indsejlingen til Hvide Sande Havn. Bøjen skal måle strøm- og bølgeforhold tæt på indsejlingen, de målte data sendes hvert 10 minut til en server, hvor dataene bearbejdes og vil vise de faktiske forhold.

Formålet med målingerne tæt på havnen er at de faktiske af strøm- og bølge forhold er tilgængelig for, skibsfører og lodser på de fartøjer der anløber havnen, og derved give de bedste betingelser for et sikkert anløb.

Dataene vil efter en testperiode vil være tilgængelig for alle online.