TRÆL mander op

Sømand til S/P Træl – Hvide Sande Havn
Vi ”mander op” på S/P Træl og forbereder generationsskifte. Vi søger derfor en ny kollega, der kan udfylde pladsen, både som assistent, styrmand og skipper!

Hvide Sande Havn!
Hvide Sande Havn har status som kommunal selvstyrehavn og er ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune. Havnen drives som en selvstændig virksomhed og har sin egen bestyrelse, organisation og økonomi. I havnens samlede drift og administration er der ansat i alt 20 personer.

Som medarbejder på S/P Træl vil du indgå i vores oprensningsaktiviteter. Opgaven løses under stor indflydelse af vejret – i perioder 24/7 med døgnbemanding og skiftehold ombord. Under vejrlig udføres opgaver med service og vedligehold.

Arbejdsopgaverne består bl.a. af:
• Deltagelse i planlægning af oprensningsaktiviteterne
• Deltagelse i oprensnings- og uddybningsaktiviteter med S/P Træl – herunder pumpning eller klapning af sandmaterialer
• Kommunikation med Havnevagten og skibsfarten i forbindelse med aktiviteterne
• Registrering af aktiviteterne i journal/logbog – og efterfølgende indberetning
• Bistand ved opmåling og databehandling af havnens indsejling og bassiner
• Løbende vedligeholdelsesopgaver på S/P Træl
• Deltagelse i diverse service- og vedligeholdelsesopgaver – herunder i land

Vi forventer, at du:
• Har kystskippereksamen, sønæringsbevis og relevante certifikater
• Har flair for, erfaring med eller uddannelsesmæssig baggrund fra den ”maritime verden” – gerne på teknisk niveau
• Taler og skriver engelsk på maritimt niveau
• Er positivt indstillet, og i besiddelse af såvel et lyst sind som et godt humør
• Fleksibel og serviceminded – i særdeleshed ved tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet under hensyn til vejret
• Er indstillet på at arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt med S/P Træl og oprensningsaktiviteten som primært arbejdsområde.
• Er indstillet på at løse beslægtede maritime opgaver i land, under vejrlig.
• Synes orden og dokumentation er naturlige elementer i din dagligdag
• Har gode IT-kundskaber og interesse for IT på brugerniveau

Vi tilbyder dig:
• Et spændende job i en udviklingsorienteret havn
• Mulighed for at præge din arbejdsdag med faglige og personlige udfordringer
• Gode kollegaer og en attraktiv arbejdsplads med gode personaleforhold
• Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst – herunder eksisterende lokalaftale for S/P Træl
• Ansættelse 1. marts 2019 eller efter aftale

Yderligere oplysninger
Læs mere om Hvide Sande Havn på www.hvidesandehavn.dk og på facebook!
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte maritim chef Henning Yde, på tlf. 23 41 20 33 eller havnedirektør Steen Davidsen, på tlf. 23 67 58 64.

Ansøgning
Sendes pr. mail til hyde@hvshavn.dk. Ansøgningen mærkes ”Sømand” og skal være os i hænde senest torsdag den 24. januar 2019, kl. 08.00. Der forventes afholdt samtaler i starten af uge 5.