Takstblad for 2022

Takstblad for 2022 er nu på vores hjemmeside, den findes under TAKSTER & BETINGELSER.
Med takstbladet for 2022 lægges der op til en regulering af priserne i henhold til nettoprisindekset for perioden oktober 2020 til oktober 2021.

Pkt. 1.4: Forhøjelse af minimumsafgiften
Afgift på mindsteprisen for anløb, forudbetalt månedsafgift og pladsgift er tilføjet.

Pkt. 1.5: Lystbåde
Overnatningsgebyr for lystbåde er justeret med nettoprisindekset.

Pkt. 2.1 Vareafgift af fisk og skaldyr
Maksimumsafgiften for vareafgift for fisk er justeret med nettoprisindekset.

Pkt. 2.2 Vareafgift af gods
Med takstbladet for 2022 lægges fortsat op til uændret vareafgifter.

Pkt. 3.1 Kontraktleje
Arealleje er reguleret med nettoprisindekset.

Pkt. 3.2 Løs pladsleje
Arealer til redskabshuse og oplægning af gods er reguleret med nettoprisindekset.

Pkt. 4 Udlejning af materiel
Priser for udlejning af materiel er justeret med nettoprisindekset.

Pkt. 5 Levering af el, vand mm
Priser på el og vand er reguleret pga. stigende indkøbspriser.

Pkt. 6 Affald
Afsnit om affald er tilføjet, prisen på affaldscontainer på kaj er forhøjet pga. øgede udgifter til bortskaffelse af affald.

Øvrige priser er fastholdt eller tilpasset i mindre omfang i forhold til indkøbspriser eller efter konkrete vurderinger.