Hvide Sande Havn er i gang med at forbedre forholdene for havnens fiskefartøjer, arbejdet består i forstærkning af spunsen ved auktionen, kaj 20, og 21, og ved pier 1, kaj 80, og uddybning ved til 7 meter. Samtidig arbejder Hvide Sande Isværk med et nyt udleveringssted ved kaj 20.

Fiskefartøjer med stor dybgang vil i fremtiden kunne losse og tage is ved auktionen, det vil komme både konsum- og industrifartøjer til gode.

Lige nu er entreprenøren i gang med at spunse ved auktionen, arbejdet forventes afsluttet sidst i juni, hvor efter uddybningen til 7 meter starter, uddybningen forventes færdig midt i juli. Arbejdet med spuns ved pier 1 begynder i starten af juli, og de forventes at være færdig sidst i juli.