sten ved sikring

Sten ved sikring

Der er observeret reduceret vanddybde ved sikringen i indsejlingen til Hvide Sande Havn, skibe med stor dybgang skal passere i den nordlige del ved gennemsejling ved sikringen, min 6,3 m. Hindringen forventes fjernet hurtigst muligt.
Kontakt evt. Havnevagten 97 31 16 33