HVIDE SANDE HAVN HAR SAMMEN MED LINDPRO OG VESTEL UDVIKLET ET NYT ELSTANDER SYSTEM MED DIREKTE AFLÆSNING VED FORBRUG, DET VIL SIGE AT FORBRUGET REGISTRERES I STANDEREN OG IKKE SOM NU GENNEM SKIBETS ELMÅLER.

Det er et cloud-baseret system der er meget brugervenligt, skibets telefonnummer registreres i systemet, hvorefter skibet har mulighed for at tilslutte kabel til elstanderen og med telefonen ringes der til nummeret på standeren, som tænder for stikket.
Forbruget registreres nu løbende og når strømstikket tages ud, sender systemet automatisk en kvittering på SMS til skibet på forbrugt strøm, og havnen kan hente forbruget i det webbaserede system til viderefakturering, hvis der er fejl og strømmen afbrydes til skibet vil der også blive sendt en SMS til skibet.

Der har de sidste to måneder været opstillet en teststander ved kaj 86, og i løbet af de kommende uger vil alle standere på havnen blive udskiftet.

Alle skibe der i dag får leveret el fra Hvide Sande Havn er registreret i systemet, og vil i løbet af kort tid modtage en SMS med instruktion.

Nye skibe skal kontakte havnevagten for at blive oprettet i systemet, er der spørgsmål kan Havnevagten kontaktes.

Sådan virker de nye elstandere:

Ved aktivering af stik.

1. Vælg stik.
2. Sæt stikket i fra båden.
3. Drej omskifteren ovenfor stikket.
4. Den grønne lampe blinker på det/de valgte stik.
5. Ring til nummeret på standeren.
6. Når der er ringet op skal der vælges stik nummer.
7. Når den grønne lampe lyser konstant, er der strøm i stikket.

Ved afslutning af strømforbrug, gør følgende.
1. Sluk for stikket ved hjælp af omskifteren ved stikket.
2. Tag stikket ud
3. Den grønne lampe stopper med at blinke/lyse.
4. Der sker en afregning af forbrug til angivne informationer.

For hjælp og evt. skift af registreret telefonnummer kontakt venligst Hvide Sande Havn på: Tlf. +45 97 31 16 33