Julehilsen 2020

Julen og nytåret står for døren. Herfra vil vi gerne takke alle, som med konstruktiv og engageret samarbejde har bakket op, og motiveret Hvide Sande Havn til fortsat udvikling i det forløbne år.

2020 har på mange måder været et anderledes og atypisk år. Først og fremmest har coronaen jo været en øjenåbner for os alle. Vi har mistet kontrol, og har måttet sande, at kun sammenhold og fælles indsats kan hjælpe os igennem. I Hvide Sande har konsumfiskeriet været hårdt ramt, Ikke kun af coronaen men også af udviklingen i det hele taget. Til gengæld har industrifiskeriet været i fremgang, og vi er meget spændte på hvad det nye år byder på hele fiskeriområdet.

Trafikhavnen har til gengæld været præget af god aktivitet. Væsentligt flere anløb af specialfartøjer og mindre fragtskibe. Der forventes en mindre fremgang i indvejede godsmængder i forhold til 2019.

For offshore-vind forventer vi, at 2021 bliver året hvor det skal vise sig, at vores bestræbelser på at tiltrække flere permanente aktiviteter bliver en realitet.

Også i 2020 har besejlingsforholdene haft høj prioritet. Den nye strømbøje er på plads, i orden og genererer værdifulde data. Alle fartøjer/skippere opfordres til at kontakte havnevagten for opdaterede informationer ved anløb. Generelt har besejlingsforholdene i 2020 har været gode, og oprensningsmængderne normale. Se mere om besejlingsforholdene på vores hjemmeside www.hvidesandehavn.dk.

Hvide Sande Havn har arbejdet aktivt for en forbedring af infrastrukturen i land. 2020 har budt på en ny løsning med rundkørsel og omfartsvej i Søndervig, som vi venter os meget af. VVM-undersøgelsen for Rute 15 er i fuld gang, og er senest forlænget med en ny strækning ved Nordre Ringvej i Ringkøbing. Vi ser frem til, at det endelige resultat bliver en anlægsbevilling til en 2+1-vej fra Herning til Ringkøbing i 2022 og at der sker en yderligere forbedring af fremkommeligheden på strækningen Ringkøbing-Søndervig og Søndervig-Hvide Sande i form af et passende antal overhalingsstrækninger.

Realiseringen af Havnens udviklingsplan har været fortsat i 2020 – særligt i Nordhavnen. Forstærkning og uddybning til 7 meter ved kaj 81 og ny kajstrækning (81A) samt trawlhåndteringsplads er afsluttet. Ny forstærkning og uddybning til 7 meter ved kaj 86 og 87 er i fuld gang. Renovering af kajen og uddybning til 4 meter i Østhavnen ved kaj 65 og 66 er næsten afsluttet og nye broanlæg mv. i Mamrelund gennemføres i starten af 2021. Aftaler om offshore-vind faciliteter forventes at resultere i yderligere anlægsaktiviteter i Nordhavnsområdet i 2021. I Vesthavnsområdet har Havnens ejendomsselskab netop påbegyndt opførelsen af en ny 2.000 m2 står høj uopvarmet lagerhal, velegnet til både bulk og andet gods. Alt sammen initiativer og aktiviteter, der peger fremad for Havnens fortsatte udvikling.

På Havnens vegne ønskes I alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår i 2021!

Besejling 2020