Hvide Sande bliver servicehavn for Danmarks største havmøllepark

Vattenfall har valgt Hvide Sande Havn på den jyske vestkyst som drifts- og vedligeholdelses center for Danmarks næste og største havmøllepark Horns Rev 3 i Nordsøen. Valget betyder at 25-30 fuldtidsansatte får base i Hvide Sande og understreger de lokale fordele ved at investere i havvind og en fossilfri fremtid.

Med en årlig elproduktion, der kan dække forbruget i omkring 425.000 danske husstande, er Horns Rev 3 Danmarks største havmøllepark. De 49 møller vil blive serviceret og vedligeholdt fra Hvide Sande Havn på den jyske vestkyst.

Horns Rev 3

“Valget understreger de lokale fordele ved havvind og Hvide Sandes engagement i sektoren. Det viser, at vi bidrager til lokal udvikling, og at investeringer i en fossilfri fremtid er noget, lokalsamfund kan leve af”, understreger Michael Simmelsgaard, direktør for Vattenfall i Danmark.

Når anlægget er etableret, vil der dagligt afgå servicefartøjer med teknikere og udstyr fra Hvide Sande til havmølleparken, der ligger ca. 25-40 kilometer ude i Nordsøen.

“Vi forventer at beskæftige 25-30 fuldtidsmedarbejdere med base i Hvide Sande, og at etablere egne faciliteter på havnen. Derudover har vi og vores samarbejdspartnere brug for lokale leverandører. Vi får brug for forskellige serviceydelser, lige fra teknisk support af vores udstyr til rengøring og bygningsvedligeholdelse”, fortæller Michael Simmelsgaard.

Drift og vedligeholdelse fra Hvide Sande starter, når MHI Vestas’ garantiperiode udløber i 2024. Indtil da vil der blive gennemført undersøgelser af, præcis hvilke faciliteter, der vil blive behov for på havnen.

Service fartøj i Hvide Sande Havn

Om vindmølleparken Horns Rev 3

  • Horns Rev 3 bliver Danmarks største havmøllepark og vil øge den danske elproduktion fra vind med omkring 12 %.
  • Med en kapacitet på 406 MW vil Horns Rev 3 dække det årlige elforbrug i omkring 425.000 danske husstande.
  • Totalhøjden af de 49 8,4 MW-vindmøller er 187 meter, som hver vejer tæt på 1.500 tons, inklusiv fundament.
  • Vindmølleparken Horns Rev 3 er placeret i Nordsøen, 25-40 kilometer ud for den danske vestkyst.

Se mere om Vattenfall og Horns Rev 3 her

 

Om Hvide Sande Havn
Hvide Sande Havn er velkendt som en af Vestkystens mest moderne fiskerihavne og er faktisk Danmarks 5. største.

Havnen har de senere år udviklet sig til en aktiv trafikhavn for hele det midt- og vestjyske område. Siden 2013 er godsmængden øget markant. Desuden udfylder Hvide Sande Havn en voksende rolle som base for en række offshore vind-aktiviteter.

Med valget som drifts- og vedligeholdelses havn for Horns Rev 3, er denne rolle yderligere forstærket.

Hvide Sande Havn har været base for flere aktører i forbindelse med installationen, af Horns Rev 3 og såvel den nye havmøllepark Thor samt de kystnære havmølleparker Vesterhav Syd og Nord, forventes denne rolle yderligere forstærket.

Havnens aktiviteter understøttes af en lang række servicevirksomheder, der gennem Hvide Sande Service Group står klar til at yde en komplet samlet service.

Positiv udvikling i vestkysthavne kan rammes af Brexit