I HVIDE SANDE GÅR DET FORTSAT DERUDAF!

På grund af en øget aktivitet og efterspørgsel på faciliteter til ind- og udskibning af gods, og faciliteter til servicering af offshore fartøjer, har Hvide Sande Havns bestyrelse netop godkendt de to næste havneudvidelser. Udvidelserne er allerede projekteret og klar til at gå i gang.

Første projekt er en forlængelse af Vesthavnen, der forlænges med 50 meter til i alt 200 meter med en vanddybde på 7 meter. Arbejdet starter i løbet af august og forventes færdig ultimo 2015.

Andet projekt er etablering af en ny brokaj længere inde i havnen ved kaj 11, kajen bliver på i alt 150 meter – også med den vanddybde på 7 meter. Sammen med kajen etableres der en ny vej med tilslutning til hovedvejen gennem Hvide Sande. Arbejdet med den nye kaj starter i løbet af efteråret og er færdig i 2. kvartal 2016.

Vi kan altså, inden for et år fra nu af tilbyde en tredobbelt kapacitet!