Havnebetjent – Nyt opslag d. 1. august 2022

Vi søger ny kollega til Havnevagten, der ud over Havnevagten kan udfylde pladsen, som assistent, styrmand eller skipper på sandpumperen TRÆL!

Hvide Sande Havn!
Hvide Sande Havn har status som kommunal selvstyrehavn og er ejet af Ringkøbing-Skjern Kommune. Havnen drives som en selvstændig virksomhed og har sin egen bestyrelse, organisation og økonomi. Havnens organisation udgør lidt under 20 kollegaer.

Havnen er i en rivende udvikling og har lige afsluttet formulering af ”Strategi 2025” En strategi som overordnet er baseret på bæredygtighed, konkurrencedygtighed, organisationen og forretningsudvikling. En udvikling som du som vores nye kollega skal være indstillet på at bidrage til i dagligdagen i alt hvad du gør og med alt hvad du kan. Som ansøger til stillingen er du derfor indstillet på en omskiftelig hverdag.

Som havnebetjent vil du varetage mange forskellige opgaver i Havnevagten. Vagten er døgnbetjent, og der være tale om både aften/nattevagt og weekendvagter efter en fastlagt turnus.

Som medarbejder på S/P Træl vil du indgå i vores oprensningsaktiviteter. Opgaven løses under stor indflydelse af vejret – i perioder 24/7 med døgnbemanding og skiftehold ombord.

Som Havnebetjent vil du blive en del af Maritim Service, som sammen med Teknisk Service til daglig starter koordination og prioritering af opgaver i Blåtårn.

Arbejdsopgaverne består bl.a. af:

 • Havneopsyn og runderinger
 • Opgaver i forbindelse med maritim sikring
 • Opsyn og kommunikation med skibene ved ankomster og afgange – samt anvisning af liggeplads
 • Deltagelse i planlægning af oprensningsaktiviteterne
 • Deltagelse i oprensnings- og uddybningsaktiviteter med S/P Træl
 • Registrering af aktiviteterne i journal/logbog – og efterfølgende indberetning
 • Løbende vedligeholdelsesopgaver på S/P Træl
 • Deltagelse i diverse service- og vedligeholdelsesopgaver – herunder i land
 • Servicering af havnens kunder og brugere
 • Opmåling og databehandling af havnens indsejling og bassiner
 • Kontakt med kunder og samarbejdspartnere
 • Drift af sluserne i Hvide Sande og Thorsminde
 • Indsamling af oplysninger til afregning af f.eks. skibs- og vareafgifter
 • Koordinering og prioritering af opgaver
 • Assistance til andre afdelinger, herunder til teknisk service

Vi forventer, at du:

 • Har kystskippereksamen, sønæringsbevis og relevante certifikater
 • Kan samarbejde og kommunikere således, at det bliver til glæde og gavn for alle
 • Trives i et miljø hvor tværorganisatorisk planlægning og koordinering er en selvfølge
 • Trives i en organisation med konstant fokus på udvikling
 • Kan afspejle dig i vores værdier, ansvarlighed, fællesskabsånd, åbenhed, faglighed, fleksibilitet og pålidelighed
 • Er fleksibel og serviceminded – i særdeleshed ved tilrettelæggelse og udførelse af arbejdet under hensyn til vejret
 • Taler og skriver engelsk på maritimt niveau
 • Er positivt indstillet, og i besiddelse af såvel et lyst sind som et godt humør
 • Kan arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt, har et godt overblik, og kan håndtere mange forskellige arbejdsopgaver – også i pressede situationer
 • Synes orden og dokumentation er naturlige elementer i din dagligdag
 • Har gode IT-kundskaber
 • Har kørekort til personbil
 • Kan arbejde med mindre udviklingsprojekter

Vi tilbyder dig:

 • Et spændende job i en udviklingsorienteret havn
 • Mulighed for at præge din arbejdsdag med faglige og personlige udfordringer
 • Gode kollegaer og en attraktiv arbejdsplads med gode personaleforhold
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
 • Ansættelse hurtigst muligt

Yderligere oplysninger
Læs mere om Hvide Sande Havn på www.hvidesandehavn.dk og på Facebook!
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte maritim chef Henning Renita Yde, på tlf. 23 41 20 33.

Ansøgning
Sendes pr. mail til hyde@hvshavn.dk.  Ansøgningen mærkes ”Havnebetjent”, der afholdes samtaler løbende.