Flydebroer Mamrelund

Der vil i denne uge blive udlagt flydebroer i Mamrelund, der er blevet flyttet nogle både hvor de skal ligge.
Det er planen at de skal benyttes af både der ikke bruges til fiskeri, som kan leje en plads ved disse flydebroer.
Da det ifølge havneloven ikke er tilladt for disse at have liggeplads i Fiskeri havnens områder
Der vil blive installeret lys og landstrøm på flydebroerne.
Information om leje af pladser vil komme senere.

Der vil senere i år blive arbejdet med sikring af svinget i Mamrelund, med stenskråning.
Og de berørte både der ligge ved broer her vil blive kontaktet.