Corona beredskab Hvide Sande Havn

Hvide Sande Havn lukker IKKE ned, men opretholder driften under et beredskab, der respekterer den situation vi er i, og som følger opfordringerne fra centralt hold. Beredskabet tilpasses løbende.

 • Medarbejdere, der kan have haft kontakt til smittede, sendes i karantæne.
 • Alle smittebegrænsende forholdsregler følges.
 • Vitale driftsfunktioner – herunder havne- og slusevagt – opretholdes 24/7, men med reduceret bemanding.
 • Alle funktioner holdes i videst muligt omfang adskilt.
 • Administrative medarbejdere arbejder i videst muligt omfang hjemmefra.
 • Mødeaktivitet er begrænset til et minimum og søges gennemført uden fysisk kontakt.
 • Adgang til Havnevagt og havnekontoret er begrænset til et minimum. Ved behov for fysisk kontakt kontaktes Havnevagten på tlf. 97 31 16 33.
  Kontakt til Hvide Sande Havn kan naturligvis fortsat ske ved mail til hvidesandehavn@hvshavn.dk.
  Der vil være bemanding i Havnevagten i dagtimerne, som udgangspunkt fra kl. 7.00 – 17.00. Udenfor dette tidsrum, kan telefon og mail benyttes for kontakt.