Brexit 2021

Den 24. december blev Brexitaftalen mellem EU og Storbritannien forhandlet på plads.
Aftalen er på næsten 1200 sider, og borgmestrene fra Danmarks 5 største fiskerihavne – Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals og Skagen – mødtes i dag, d. 30. december, digitalt med fiskeriminister Rasmus Prehn for at drøfte forhandlingsresultatet.
En reduktion i fangsterne fra britisk farvand på 25 pct. som aftalen indebærer, vil ramme fiskeriet, havnene og lokalsamfundet hårdt. Derfor blev det drøftet, hvordan hjulene fortsat holdes i gang, og hvad der kan gøres for at fastholde det nuværende aktivitetsniveau trods den kommende nedgang i landingerne af fisk.
Der blev drøftet kompensationsordninger, EU støtte og nye muligheder og markeder. Borgmestrene understregede, at der er investeret mange penge i fiskerihavnene, som er meget væsentlige for den lokale beskæftigelse. Ca. 16.000 arbejdspladser udspringer af fiskeriet, og det er afgørende for lokalsamfundet, at det nuværende aktivitetsniveau fastholdes uagtet udfaldet af Brexitforhandlingerne.