Opdatering januar 2019

Information:

 • Hvide Sande Havn har desværre fået afslag fra Søfartsstyrelsen på at strømbøjen må udlægges med AIS signal. Det er beklageligt, men principielt godkender Søfartsstyrelse ikke AIS på faste installationer – herunder bøjer mv. Bøjen forventes derfor nu snarest genudlagt på tidligere position med ny forankring.
 • Der arbejdes videre med at afdække mulighederne for en fast målestation umiddelbart udenfor Nordmolen.
 • Havnevagten har fastlagt en fast procedure for hvordan og hvilke informationer der videregives til skipperen ved anløb, når vejr- og besejlingssituationen skaber behov for det. (Skema vedhæftes for info).
 • Al information – herunder pejleplaner – via:
  • Hjemmeside
  • Mailliste
  • SMS
  • Messenger

er nu aktiveret. De, der har behov, og ikke er tilmeldt, kan til enhver tid rette henvendelse til Havnevagten herom.

Kommunikation:

 • Kontakt til Havnevagt: Havnevagten kan kontaktes 24/7 på telefon 97 31 16 33 eller mail: portcontrol@hvshavn.dk. Havnevagten i Blåtårn bemandes efter behov eller på anmodning. Kommunikationen kan ligeledes foregå over VHF, kanal 12.
 • Flere skippere har fulgt opfordringen til tæt kommunikation. Havnevagten hører fortsat meget gerne om de unormale observationer, der gøres ved besejling af havnen – herunder dybder, strøm mv. – og som kan have værdi for andre.

Videre forløb:

 • Fast lys på moler – arbejdet er indledt, og forventes klar i løbet af foråret.
 • Ekstra ledefyr. Søfartsstyrelsen har godkendt løsningen, og der er truffet aftale om levering og opsætning. Forventes ligeledes etableret i løbet af foråret.
 • Der er ”mandet op” på Træl, så der under gode vejrforhold i perioder kan arbejdes 24/7. Indtil videre ved hjælp af faste afløsere. Der forventes fastansat yderlige 1 mand pr. 1. marts eller snarest derefter.
 • Faglig ekstern vurdering af strømforhold og besejlingsforhold. Der er truffet aftale med DHI om gennemførelse af en større analyse, der omhandler:
  • Analyse af uddybningsindsatsen siden 2014.
  • Analyse af bølge- og strømforhold i indsejlingen ved en alternativ udformning af Sydmolen.
  • Diskussion af tiltag til forbedring af sikker besejling.

Arbejdet med indsamling af data – herunder supplerende pejlinger – iværksættes straks. Den samlede analyse forventes afrapporteret i en teknisk rapport i juni 2019.