Afmærkningsbøjer i indsejlingen

Udlægning af afmærknings bøjer

For at optimere sikkerheden ved besejling af Hvide Sande Havn er der udlagt to markerings bøjer ved indsejlingen. Bøjerne står ved skråningsfoden ved nord og sydmolen, hvor de markere 6 meter uddybningskurven. Placering og bøjetype kan ses på nedenstående skitser.