HVIDE SANDE HAVN – FACILITETER

Hvide Sande Havn tilbyder følgende faciliteter til fiskeriflåden:

Et effektivt og moderne isværk i Sydhavnen

Elstandere ved samtlige kajer med 380 V/ 32 amp og 380 V/ 64 amp, ved flydebroer 220 V/16 amp.

Vandstandere findes ved kaj 32, kaj 40-41, ved ispierne i Sydhavnen og ved sydsiden af Pier 1 i Nordhavnen

Wirestrækplads

Oplag af dieselolie

Arealer til oplægning af redskaber

Redskabsterminal med mulighed for at leje haller til opbevaring af redskaber.

BETJENING AF ELSTANDERE

Elstandere kører på et cloud-baseret system der er meget brugervenligt, skibets telefonnummer registreres i systemet, hvorefter skibet har mulighed for at tilslutte kabel til elstanderen og med telefonen ringes der til nummeret på standeren, som tænder for stikket.

Forbruget registreres nu løbende og når strømstikket tages ud, sender systemet automatisk en kvittering på SMS til skibet på forbrugt strøm, og havnen kan hente forbruget i det webbaserede system til viderefakturering, hvis der er fejl og strømmen afbrydes til skibet vil der også blive sendt en SMS til skibet.

Nye skibe skal kontakte havnevagten for at blive oprettet i systemet, er der spørgsmål kan Havnevagten kontaktes.

 

Sådan virker de nye elstandere

Ved aktivering af stik.

1. Vælg stik.

2. Sæt stikket i fra båden.

3. Drej omskifteren ovenfor stikket.

4. Den grønne lampe blinker på det/de valgte stik.

5. Ring på nummeret på standeren

6. Afvent stemme, vælg stik nr.

7. Når den grønne lampe lyser konstant, er der strøm i stikket.


Ved afslutning af strømforbrug, gør følgende.

1. Sluk for stikket ved hjælp af omskifteren ved stikket.

2. Tag stikket ud

3. Den grønne lampe stopper med at blinke/lyse. 4.

Der sker en afregning af forbrug til angivne informationer.

Elstander

For hjælp og evt. skift af registreret telefonnummer kontakt venligst Hvide Sande Havn på: Tlf. +45 97 31 16 33