Der samles i dag meget plastik, fiskenet og andet affald op fra havene omkring de danske havne, og både det affald og almindeligt driftsaffald fra fartøjerne genanvendes heller ikke godt nok. Det mener en række aktører i branchen i hvert fald, og de går nu sammen om...

læs mere